ALS Laboratory Group Norway AS er opptatt av at vår virksomhet skal jobbe for å være miljømessig bærekraftig.  ALS er miljøsertifisert etter ISO 14001 og vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr. 

Vi vil gjerne høre fra deg om du har noen ideer om hva vi kan forbedre rundt bærekraftig arbeid som enkeltstående firma eller i samarbeid med våre kunder. Følg denne linken og fyll inn skjemaet på høyre side for å melde inn ideer til oss. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!