Vårt laboratorium i Oslo har nå fått et nytt analyseinstrument og kan dermed øke vår kapasitet for mange analyser.

I tillegg til at vi også nå har akkreditert analyse for alkalitet, sulfat, ammoniakk og ammonium. På grunn av innskjerpende krav fra Norsk Akkreditering er det viktig at dere ser på tidssensitiviteten og emballasjen på de analysene nedenfor, slik at det blir sendt inn riktig emballasje til riktig tid. 

 

Analysepakke: Tidssensitivitet (må 
analyseres innen):
Anbefalt prøvemengde og emballasje
pH i vann 24 timer

500 ml PET flaske

Ledningsevne/konduktivitet i vann 24 timer    
Turbiditet i vann 24 timer    
Alkalinitet (titr.) i vann, Alkalitet 14 dager
Fargetall 5 dager
Suspendert stoff i vann

48 timer eller lenger, ved mørk og kjølig oppbevaring. Prøvene her skal ikke fryses.

500 ml PET flaske
Nitrat og Nitrat-N i vann 24 timer eller fryses 100 ml plast
Nitritt og Nitritt-N i vann 24 timer 
Sulfat 1 mnd
Ammonium-N 24 timer
Klorid 1 mnd
Ortofosfat 24 timer, oppbevares kjølig
TOC/DOC Prøvene kan oppbevares kjølig i 7 dager før analyse. For lengre lagringstid kan prøvene fryses eller konserveres. 60 ml m/H2SO4
Fosfor, total i vann, P-total 4 timer eller fryses/ konserveres     60 ml m/H2SO4