Analyse av PFAS med TOP Assay

Det finnes opptil 3000 PFAS-forbindelser, noe som innebærer at det er praktisk talt umulig å utvikle en metode som kan analysere samtlige forbindelser. For å få en forståelse om mengden PFAS i en prøve har ALS utviklet en såkalt TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay.

Metoden innebærer at alle PFAS-forbindelser i prøven oksideres til mindre molekyler som kan analyseres. Oksidasjonen kalles, ”Hydroxyl Radical Oxidation”. TOP-analysen gir ingen spesifikk substansinformasjon, men gir et anslag på mengden PFAS i prøven. Dette bidrar til å forstå den sannsynlige toksisiteten og bioakkumuleringseffektene av de nåværende PFAS-forbindelsene.

TOP-analysen gir informasjon som er sammenlignbar med en fraksjonert TPH-analyse (oljeanalyse). Karbonlengden til PFAS-ene oppgis selv om spesifikk stoffinformasjon ikke er tilgjengelig. Dette bidrar til å forstå den sannsynlige toksisiteten og bioakkumuleringseffekten av de PFAS- stoffene som finnes.

Vi tilbyr analyser som kombinerer stoffspesifikk analyse av PFAS- forbindelser med PFAS-analyse etter TOP Assay-behandling av prøven.

Nedenfor ser du forskjeller i oppmålte nivåer av PFAS med og uten TOP Assay.