Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flyktig materie Original 0.1 %
Flyktig materie i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Vann brutto 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %

Flyktig materie, fast brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ