Packages: 2
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gjær 1 CFU/skål
Mugg 1 CFU/skål

Mugg og gjær etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 8 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Ta kontakt med oss for kjøp av agarskåler.
Dette resultatet gir kun en kvantifisering av muggsporer. Hvis man er interessert i en mer inngående luftanalyse, ta kontakt for tilbud.
Lagres kjølig etter prøvetaking, bør leveres innen 48 timer.
Lab: ALS Oslo