Packages: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Allergener

Allergener / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
C10-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C11-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C12-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C13-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C14-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff

LAS (lineære alkylbensensulfonater (surfaktanter)) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, HPLC-FLD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 17%
Lab: GBA