Packages: 2
Prøvetype: Drikker
Analysetype: Næringsmiddelanalyser

Næringsmiddelanalyser / Drikker

Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen µg/l
beta-Pinen µg/l
Myrcen µg/l
Beta-farnesen µg/l
Limonen µg/l
alfa-humulen µg/l
Terpinen-4-ol µg/l
Nerol µg/l
Linalool µg/l
Alfa-ionon µg/l
Alfa-iron µg/l
Beta-caryophyllenepoksid µg/l
Farnesol µg/l
Alfa-terpineol µg/l
Beta-ionon µg/l

Humleoljer i øl

Analyseinfo

Pris: 4.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Drikker
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen