Packages: 2
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Siktanalyser

Siktanalyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
<0.125 mm
0.125 - 1 mm
1 - 2.5 mm
2.5 - 3.1 mm
3.1 - 4 mm
4 - 6.3 mm
>6.3 mm

Kornstørrelse, siktekurve, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Metode: Tørrsiktig
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sikte analyse > 500 µm %
Sikte analyse > 450 µm %
Sikte analyse > 355 µm %
Sikte analyse > 300 µm %
Sikte analyse > 250 µm %
Sikte analyse > 180 µm %
Sikte analyse > 150 µm %
Sikte analyse, passert gjennom minste sikt %

Sikte analyse

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Metode: Gravimetrisk
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD