Packages: 17
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering

Prøvepreparering / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Filetering av fisk

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve biota

Analyseinfo

Pris: 80 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff (frysetørking) % vekt

Tørrstoff (frysetørking) i biota

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: DIN 38414-22: 2018-10
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Homogenisering

Homogenisering ved miksing av biotaprøver

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Rensing av prøver

Preparering, rensing av biota prøver

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Emballasje: Rilsanpose
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå