Packages: 557
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker, Organiske analyser, Siktanalyser, Prøvepreparering, Utlekkingstester, Tørt materiale / jord, , Pesticider, Radiologi, Øvrige analyser, Elementer, Toksisitetstest, Mikrobiologi, Næringsmiddelanalyser, Allergener, Partikler/asbest, Isotopes

Kombinasjonspakker / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C35 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard TPH (florisilrens) I tørt materiale/jord [S-NPS-TPH]

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard m/ Alifater i tørt materiale/jord, iht TA 2553/2009 [S-NPS-ALIF]

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg tørrstoff
C17/pristan 0.5
C18/fytan 0.5

Petrol pack premium: BTEX og TPH (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff

Petrol pack premium: BTEX og alifater (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 %
Korngradering *
TOC (totalt organisk karbon) 0.10 %
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.0020 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.50 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3.0 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff

Deponi - 1 årlig program (Metaller, mineralolje, PAH 16, PCB 7) - i sediment

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff

Olje, TPH >C10-C40 i jord, florisilrens [OJ-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tolkning bestilles som tilleggstjeneste til en av oljeanalysene

Kromatogram med tolkning

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 20 mg/kg tørrstoff

Alifater i jord etter SPIMFAB >C5-C35 [OJ-21 Alif]

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, SPIMFAB (GC-MS)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.025 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.025 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
2-Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
3/4 -Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Styren 0.025 mg/kg tørrstoff

BTEX+C3-aromater i jord [OJ-5+C3]

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff

MTBE i jord

Analyseinfo

Pris: 925 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Siktanalyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %
<0.063 mm 0.10 %

Siktekurve standard (7 fraksjoner, 6 siktinger) korngradering kornfordeling

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>63 mm 0.10 %
31.5-63 mm 0.10 %
16-31.5 mm 0.10 %
8-16 mm 0.10 %
4-8 mm 0.10 %
2-4 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %

Siktekurve utvidet (12 fraksjoner, 11 siktinger) korngradering kornfordeling

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>0.063 mm 0.10 %
0.032-0.063 mm 0.10 %
0.016-0.032 mm 0.10 %
0.008-0.016 mm 0.10 %
0.004-0.008 mm 0.10 %
0.002-0.004 mm 0.10 %
<0.002 mm 0.10 %

Kornfordeling finfraksjon (7 fraksjoner) korngradering

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %
0.032-0.063 mm 0.10 %
0.016-0.032 mm 0.10 %
0.008-0.016 mm 0.10 %
0.004-0.008 mm 0.10 %
0.002-0.004 mm 0.10 %
<0.002 mm 0.10 %

Kornfordeling (12 fraksjoner) korngradering

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>63 mm 0.10 %
31.5-63 mm 0.10 %
16-31.5 mm 0.10 %
8-16 mm 0.10 %
4-8 mm 0.10 %
2-4 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %
0.032-0.063 mm 0.10 %
0.016-0.032 mm 0.10 %
0.008-0.016 mm 0.10 %
0.004-0.008 mm 0.10 %
0.002-0.004 mm 0.10 %
<0.002 mm 0.10 %

Kornfordeling (17 fraksjoner) korngradering

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Lab: ALS CZ

Prøvepreparering / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve jord

Analyseinfo

Pris: 70 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av jordprøver

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Alle jordprøver gjennomgår en lett homogenisering. Velg "homogenisering" dersom prøven er særs inhomogen.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Humusrensing, rensing av organisk materiale

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Opprensing før oljeanalyse for å fjerne organisk materiale som kan interferere med analyseresultatene.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Soxhlet-ekstraksjon (spesiell ekstraksjon for vanskelig matriks) [Soxhlet]

Analyseinfo

Pris: 530 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Prøvepreparering
Vekt total g
Vekt tørket prøve g
Tørrstoff %

Sedimentfeller innveiing og prøvepreparering

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Prep for sedimentpakke basic for sedimentfeller.
Lab: GBA

Utlekkingstester / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ristetest 1 -
pH
Ledningsevne (konduktivitet) mS/m
As, arsen 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.05 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.01 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.001 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.03 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.01 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.01 mg/kg tørrstoff
Se, selen 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.02 mg/kg tørrstoff
Fluorid (F-) 0.2 mg/kg tørrstoff
Klorid (Cl-) 5 mg/kg tørrstoff
Sulfat (SO42-) 5 mg/kg tørrstoff
DOC 5 mg/kg tørrstoff
Totalt løst stoff (TDS) 100 mg/kg tørrstoff
Fenolindeks 0.05 mg/kg tørrstoff

Ristetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften med Fenoltall og TDS

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 0.5 kg tørt avfall/jord
Emballasje: Toppfylt Rilsanpose eller 5.6 L bøtte
Metode: EN 12457-2.
pH: ISO 10523, Ledningsevne: EN 2788
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
Materiale som skal gjennom en ristetest må ha en partikkelstørrelse på <4mm. Dersom størrelsen er større må materialet knuses før utlekkingstesten.
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet ristes med rent vann i 24 timer og gir et eluat med L/S 10. Resultatene fra eluatet beregnes om fra mg/l til mg/kg TS
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ristetest 1 -
pH
Ledningsevne (konduktivitet) mS/m
As, arsen 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.05 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.01 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.001 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.03 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.01 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.01 mg/kg tørrstoff
Se, selen 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.02 mg/kg tørrstoff
Fluorid (F-) 0.2 mg/kg tørrstoff
Klorid (Cl-) 5,0 mg/kg tørrstoff
Sulfat (SO42-) 5,0 mg/kg tørrstoff
DOC 5,0 mg/kg tørrstoff

Ristetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften uten Fenoltall og TDS

Analyseinfo

Pris: 3.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 0.5 kg tørt avfall/jord
Emballasje: Plast/glass
Metode: EN 12457-2.
pH: ISO 10523, Ledningsevne: EN 2788
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
Materiale som skal gjennom en ristetest må ha en partikkelstørrelse på <4mm. Dersom størrelsen er større må materialet knuses før utlekkingstesten.
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet ristes med rent vann i 24 timer og gir et eluat med L/S 10. Resultatene fra eluatet beregnes om fra mg/l til mg/kg TS
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1 -
As, arsen 0.001 mg/l
Ba, barium 0.001 mg/l
Cd, kadmium 0.0005 mg/l
Cr, krom 0.005 mg/l
Cu, kobber 0.001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.0001 mg/l
Mo, molybden 0.001 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.001 mg/l
Sb, antimon 0.001 mg/l
Se, selen 0.005 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
DOC 0.5 mg/l
TDS (totalt løst stoff) i eluat 10 mg/l
Fenolindeks 0.005 mg/l

Kolonnetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften med Fenoltall og TDS

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 2 kg tørt avfall/jord
Emballasje: 2x toppfylt Rilsanpose eller 5.6 L bøtte
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
For følgende matrikser må lab vurdere om prøven er egnet: leire, sement, betong, kalk, slam/jord med tørrstoffverdi <30 %, metall, støv, aske og skum.
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet pakkes i en kolonne og rent vann pumpes gjennom sakte fra bunnen av kolonnen.
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1 -
As, arsen 0.001 mg/l
Ba, barium 0.001 mg/l
Cd, kadmium 0.0005 mg/l
Cr, krom 0.005 mg/l
Cu, kobber 0.001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.0001 mg/l
Mo, molybden 0.001 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.001 mg/l
Sb, antimon 0.001 mg/l
Se, selen 0.005 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
DOC 0.5 mg/l

Kolonnetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften uten Fenoltall og TDS

Analyseinfo

Pris: 5.330 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 2 kg tørt avfall/jord
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
For følgende matrikser må lab vurdere om prøven er egnet: leire, sement, betong, kalk, slam/jord med tørrstoffverdi <30 %, metall, støv, aske og skum.
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet pakkes i en kolonne og rent vann pumpes gjennom sakte fra bunnen av kolonnen.
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:

Kolonnetest, utlekkingstest for organiske analyser

Analyseinfo

Pris: 8.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 5 kg tørt avfall/jord
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utlekking av organiske forbindelser er ikke akkreditert

For følgende matrikser må lab vurdere om prøven er egnet: leire, sement, betong, kalk, slam/jord med tørrstoffverdi <30 %, metall, støv, aske og skum.
Lab: annen

Tørt materiale / jord / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksametylsyklotrisiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Oktametylsyklotetrasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dekametylsyklopentasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dodekametylsykloheksasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Heksametyldisiloksane 0.5 mg/kg tørrstoff
Oktametyltrisiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dekametyltetrasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dodekametylpentasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff

Siloksaner i jord

Analyseinfo

Pris: 3.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 1 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.05 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
N-Metylperfluorooctan sulfonamidoetanol (MeFOSE) 0.2 µg/kg tørrstoff
N-Etylperfluorooctan sulfonamidoetanol (EtFOSE) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.2 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.2 µg/kg tørrstoff

PFAS-35 Perfluorerte forbindelser i jord, lav LOR iht. M-608 og 02:2018

Analyseinfo

Pris: 4.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

/ Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 50 mg/kg tørrstoff
Tørrstoff %

Klorid, vannoppløselig i jord

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Bestemmelse av ammonium eller ammoniumnitrogen i vann, metode: DS / ISO 15923-1: 2013 + DS 224: 1975, MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.0001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff

PCB-7 i sediment, med lav rapporteringsgrense

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC/MS, ISO 10382
Anmerkninger: Målerusikkerhet 22-33%
Lab: GBA

Pesticider / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acetamiprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Acetoklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Alaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg tørrstoff
Ametryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-desethyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-desisopropyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Azoxystrobin 0.01 mg/kg tørrstoff
Boscalid 0.01 mg/kg tørrstoff
Cadusafos 0.01 mg/kg tørrstoff
Karbaryl 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbendazim 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbofuran 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorfenvinfos 0.01 mg/kg tørrstoff
Kloridazon 0.01 mg/kg tørrstoff
Kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Chlorotoluron 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorpyrifos 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorsulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Klomazone 0.01 mg/kg tørrstoff
Clothianidin 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyanazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyproconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Desmetryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Diazinon 0.01 mg/kg tørrstoff
Dichlorvos 0.01 mg/kg tørrstoff
Dicrotophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Difenacoum 0.01 mg/kg tørrstoff
Diflufenican 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimethoate 0.01 mg/kg tørrstoff
Diuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Epoxiconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenoxycarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Fipronil 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluazifop 0.01 mg/kg tørrstoff
Fonofos 0.01 mg/kg tørrstoff
Hexazinon 0.01 mg/kg tørrstoff
Imidacloprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Indoxacarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Kresoxim-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Linuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Malaoxon 0.01 mg/kg tørrstoff
Malathion 0.01 mg/kg tørrstoff
Metamitron 0.01 mg/kg tørrstoff
Metazaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Metkonazol 0.01 mg/kg tørrstoff
Methidathion 0.01 mg/kg tørrstoff
Methiocarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Methomyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Metolaklor (isomers) 0.01 mg/kg tørrstoff
Metribuzin 0.01 mg/kg tørrstoff
Monuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Oxamyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Pendimethalin 0.01 mg/kg tørrstoff
Phorate 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosalone 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosmet 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosphamidon 0.01 mg/kg tørrstoff
Pirimicarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Prochloraz 0.01 mg/kg tørrstoff
Prometon 0.01 mg/kg tørrstoff
Prometryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Propazin 0.01 mg/kg tørrstoff
Propiconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Propoxur 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyrimethanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Sebutylazin 0.01 mg/kg tørrstoff
Simazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Simazine-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Simetryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Tebuconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbuthylazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutylazin-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiacloprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiamethoxam 0.01 mg/kg tørrstoff

Pesticider ved LCMS i jord

Analyseinfo

Pris: 2.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: CSN EN 15637, US EPA 1694
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Radiologi / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Biomasse Karbon 11 %
C-14 70 Bq/kg C
Biomasse ratio 31 %
C-14 25 Bq/kg tørrstoff
C-total (karbon total) 0.1 % tørrstoff

Karbon-14 (C-14) ved LSC etter separasjon - lav grense

Analyseinfo

Pris: 7.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Radiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.010 % tørrstoff

TIC (totalt uorganisk karbon) i jord

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.4 mg/kg tørrstoff

Fri cyanid (CN) i jord

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6703-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 0.4 mg/kg tørrstoff

Total Cyanid (CN) i jord ved spektrofotometri

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757415
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasittegg 1 0

Parasittegg (parasittegg og -larver) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Intern parasittologisk metode
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapportering av parasitter i larvestadiet gjøres også
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium + Ammoniakk som NH4 0.5 mg/kg tørrstoff
Ammonium-N + Ammoniakk-N 0.4 mg/kg tørrstoff

Ammoniakk (NH3) og Ammonium (NH4) i jord

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: Minimum 1g, anbefalt 5g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Elementer / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.4 mg/kg tørrstoff

Tungmetaller (8 metaller inkl Hg) i jord [MS-1]

Analyseinfo

Pris: 905 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DS 259
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Måleusikkerhet 14%
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff

Metaller (22 elementer incl. Hg) i jord [M-1c]

Analyseinfo

Pris: 905 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.04 mg/kg tørrstoff

Antimon (Sb) i jord [M-1c Sb]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Angi tilleggsmetall på bestilling. Velg hovedpakke først 1

Tilleggsmetall i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: Metode, akkrediteringsstatus etc. avhenger av hovedpakken metallet er tillagt.
Anmerkninger:
1 Rapporteringsgrense avhenger av valgt metall og hovedpakke
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0,2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0,4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller - enkeltelement, ett element i jord gruppe 1

Analyseinfo

Pris: 1.455 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ

Toksisitetstest / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
DR CALUX - organisk ekstrakt ng/kg TS TEQ

DR CALUX - organisk ekstrakt

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Dioksin reseptor test
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: DR CALUX: Testen avgjør hvor mange dioksinreseptorer i leverceller som trigges av dioksiner. Evalueres mot referansekomponent 2,3,7,8 TCDD. Måleusikkerhet: 26%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet screening (microtox) 1 TU (Toksiske enheter)

Mikrotoks (Vibrio fischeri) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11348-2, etter eluering iht EN 12457-4
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Corophium volutator tokstest

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Engangspris for innhenting av testspesier kommer i tillegg
Hvis du har en avtalt kundepris på denne kan det forekomme at prisen er inkludert innhenting av testspesier, og priser blir lavere fra prøve 2. Se din avtaletekst
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitocra spinipes TU (Toksiske enheter)

Nitocra spinipes i porevann fra sediment

Analyseinfo

Pris: 20.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: min. 11.6 L bøtte
Metode: ISO 14669
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysetid 4 uker for 1-2 prøver, og 6 uker for 3-4 prøver. Ta kontakt for å sjekke kapasitet på lab.
Nitocra spinipes kan erstatte Tisbe battaglia for gruppen krepsdyr iht M-409 (ISO 14669).
Vi trenger 2 liter porevann. Vi anbefaler minimum en bøtte på 11,6 liter, men ved lavt innhold av porevann behøves mer prøvemateriale.
Lab: ALS Landskrona
Komponent: Rapporteringsgrense:
Skeletonema - porevann TU (Toksiske enheter)

Skeletonema sp. i porevann fra sediment

Analyseinfo

Pris: 25.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: min. 11.6 L bøtte
Metode: ISO 10253
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysetid 4 uker for 1-2 prøver, og 6 uker for 3-4 prøver. Ta kontakt for å sjekke kapasitet på lab.
Vi trenger 2 liter porevann. Vi anbefaler minimum en bøtte på 11,6 liter, men ved lavt innhold av porevann behøves mer prøvemateriale.
Lab: ALS Landskrona

Mikrobiologi / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 20 MPN / g

Koliforme bakterier i jord

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i slam og sediment

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: Intern metode, basert på AFNOR UNI 03/06-12/7
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerheten er liten
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Akkreditert for slam og sedimenter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20-16000 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i slam og sediment, NS 4714

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Akkreditert for slam og sedimenter
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
E.coli (presumptiv) 20 MPN / g

Presumptiv E.coli i slam og sediment

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterococcus CFU/g

Enterokokker i jord

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark

Næringsmiddelanalyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i jord, DS 2255

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark

Allergener / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
C10-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C11-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C12-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C13-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C14-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff

LAS (lineære alkylbensensulfonater (surfaktanter)) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, HPLC-FLD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 17%
Lab: GBA

Partikler/asbest / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aktinolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Amosittasbest 1 påvist/ikke påvist
Antofylittasbest 1 påvist/ikke påvist
Krysotilasbest 1 påvist/ikke påvist
Krokidolittasbest 1 påvist/ikke påvist

Asbest kvalitativ i jord [A-1d]

Analyseinfo

Pris: 1.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: NIOSH 9002, polariseringsmikroskop
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Deteksjonsgrense er 0,1 vektprosent
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbonrike partikler f.eks. PP, PE, PS
Organiske partikler f.eks. PMMA, PUR, PET
Organiske partikler med silisium f.eks. plast, gummi
Organiske partikler med klor, f.eks. PVC
Organiske partikler med fluor, f.eks. PTFE

Mikroplast ekskludert svarte partikler i jord, slam og sediment [A-7c-Bas]

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 25 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 300 g
Emballasje: Glass
Metode: Mikro-FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleområde: 20 - 500 µm
Lab: ALS Malaysia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbonrike partikler f.eks. PP, PE, PS
Organiske partikler f.eks. PMMA, PUR, PET
Organiske partikler med silisium f.eks. plast, gummi
Organiske partikler med klor, f.eks. PVC
Organiske partikler med fluor, f.eks. PTFE
Svarte partikler

Mikroplast inkludert svarte partikler i jord, slam og sediment [A-7c-Plus]

Analyseinfo

Pris: 7.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 25 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 300 g
Emballasje: Glass
Metode: Mikro-FTIR + Pyrolyse GCMS for svarte partikler
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleområde: 20 - 500 µm
Lab: ALS Malaysia
Komponent: Rapporteringsgrense:

A-7m identifikasjon av polymerer

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 6
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts 1.5 %
Kristobalitt 1.5 %
Tridymitt 1.5 %

Kvarts, tridymitt og kristobalitt i mineralprøver (bergarter)

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Salt Lake City

Isotopes / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Polonium-210 50 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, Polonium 210, i jord

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Metode: CSN 757626
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs-134 1.0 Bq/kg tørrstoff
Cs-137 1.0 Bq/kg tørrstoff
I-131 1.0 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, kunstige, i jord

Analyseinfo

Pris: 1.740 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
U-238 (Uran-238) 10 Bq/kg tørrstoff
Th-234 Bq/kg tørrstoff
Th-230 10 Bq/kg tørrstoff
Ra-226 1.0 Bq/kg tørrstoff
Pb-210 50 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 1 Bq/kg tørrstoff
Pa-231 Bq/kg tørrstoff
Ac-227 Bq/kg tørrstoff
Th-227 Bq/kg tørrstoff
Ra-223 Bq/kg tørrstoff
Ra-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
Th-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
K-40 10 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, naturlige, i jord

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff
Gross beta aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Alfa: CSN 757611 og Iso 9696, Beta: CSN 757612 og ISO 9697
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Den naturlige forekomsten av uran, thorium og kalium i grunnen kan påvirke resultatet
10 g pulverisert til <0,074 mm
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-230 8.0 Bq/kg tørrstoff
Th-232 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-234 (Uran-234) 1.0 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-238 (Uran-238) 0.1 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider i jord, naturlige Thorium- og Uranisotoper

Analyseinfo

Pris: 9.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ