Packages: 60
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ mg/kg
Cu, kobber 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 0.4 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg

Betongpakke (Metaller, PCB, Cr6+)

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Klorerte paraffiner 1 påvist/ikke påvist

Klorparafiner kvalitativ + PCB-7 i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 Påvises klorparafiner >1000 mg/kg kan egen analyse for kort- og mellomkjedede klorparafiner utføres for å sjekke om prøven må håndteres som farlig avfall
Parameteren er ikke akkreditert

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 0.035 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.2 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.3 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Malingspakke (Klorparafiner, PCB-7, Tungmetaller)

Analyseinfo

Pris: 5.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Instruks: Informasjonsskriv vedrørende malingsanalyser
LINK
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 1 påvist/ikke påvist
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 1 påvist/ikke påvist
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 0.035 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, kobber 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 0.4 mg/kg

Malingspakke kvalitativ (Klorparafiner kvalitativ, PCB-7, Tungmetaller)

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Instruks: Informasjonsskriv vedrørende malingsanalyser
LINK
Anmerkninger: Klorparafiner: Deteksjonsgrensen for påvist/ikke påvist > 1000 mg/kg
Lab: ALS Danmark

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.04 mg/kg
Toluen 0.04 mg/kg
Etylbenzen 0.04 mg/kg
m/p-Xylen mg/kg
o-Xylen mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 2.5 mg/kg
Fraksjon C8-C10 5 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 5 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 25 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 25 mg/kg
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg
Fraksjon >C12-C35 mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg

Petrol pack for bygningsmateriale [OG-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg
Toluen 0.2 mg/kg
Etylbenzen 0.2 mg/kg
m/p-Xylen 0.2 mg/kg
o-Xylen 0.2 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 20 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 50 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 30 mg/kg
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg

Petrol pack - premium i materialer [OG-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg
Diklornaftalen 1 50 mg/kg
Triklornaftalen 1 50 mg/kg
Tetraklornaftalen 1 50 mg/kg
Pentaklornaftalen 1 50 mg/kg
Heksaklornaftalen 1 50 mg/kg
Heptaklornaftalen 1 50 mg/kg
Oktaklornaftalen 1 50 mg/kg
TetraBDE 50 mg/kg
PentaBDE 50 mg/kg
HeksaBDE 50 mg/kg
HeptaBDE 50 mg/kg
PentaBB 50 mg/kg
HeksaBB 50 mg/kg
PFBA (Perfluorbutansyre) 50 mg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 50 mg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 50 mg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 50 mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 50 mg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 50 mg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 50 mg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 50 mg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 50 mg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 50 mg/kg
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 50 mg/kg
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 50 mg/kg
PF-3,7,-DMOA 50 mg/kg
HPFHpA 50 mg/kg
PCB 28 5 mg/kg
PCB 52 5 mg/kg
PCB 101 5 mg/kg
PCB 118 5 mg/kg
PCB 138 5 mg/kg
PCB 153 5 mg/kg
PCB 180 5 mg/kg
2,3,7,8-TetraCDD 15000 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 15000 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 15000 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 15000 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 15000 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 15000 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 15000 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 15000 ng/kg

POPs i materialer

Analyseinfo

Pris: 11.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Analysen av polyklorerte naftalener er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 3 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Naftalen 0.25 mg/kg
Acenaftylen 0.25 mg/kg
Acenaften 0.25 mg/kg
Fluoren 0.25 mg/kg
Fenantren 0.25 mg/kg
Antracen 0.25 mg/kg
Fluoranten 0.25 mg/kg
Pyren 0.25 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.25 mg/kg
Krysen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.25 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.25 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
sum PAH-16 0.16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Benzen 0.04 mg/kg
Toluen 0.04 mg/kg
Etylbenzen 0.04 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 35 mg/kg
Fraksjon >C10-C40 (sum) 70 mg/kg

Normpakke basic m/THC i bygningsmaterialer (BTEX. THC C5-C35, PAH-16, PCB-7, 8 HM)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 60 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS ved behov for PAH-16 som 09:00 express
PAH, BTEX og THC er ikke akkreditert dersom du ønsker 09.00 express. Gi oss beskjed om du ønsker disse akkreditert, men da vil raskest TAT være 1 WD.
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 3 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Naftalen 0.25 mg/kg
Acenaftylen 0.25 mg/kg
Acenaften 0.25 mg/kg
Fluoren 0.25 mg/kg
Fenantren 0.25 mg/kg
Antracen 0.25 mg/kg
Fluoranten 0.25 mg/kg
Pyren 0.25 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.25 mg/kg
Krysen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.25 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.25 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
sum PAH-16 0.16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Benzen 0.04 mg/kg
Toluen 0.04 mg/kg
Etylbenzen 0.04 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2 mg/kg
Alifater >C8-C10 2 mg/kg
Alifater >C10-C12 5 mg/kg
Alifater >C12-C16 5 mg/kg
Alifater >C16-C35 25 mg/kg
alifater >C12-C35 10 mg/kg
Sum Alifater >C5-C35 20 mg/kg

Normpakke basic m/alifater i bygningsmateriale (BTEX. Alifater C5-C35, PAH-16, PCB-7, 8 HM)

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 60 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS ved behov for PAH-16 som 09:00 express
PAH, BTEX og Alifater er ikke akkreditert dersom du ønsker 09.00 express. Gi oss beskjed om du ønsker disse akkreditert, men da vil raskest TAT være 1 WD.
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Naftalen 0.05 mg/kg
Acenaftylen 0.05 mg/kg
Acenaften 0.05 mg/kg
Fluoren 0.05 mg/kg
Fenantren 0.05 mg/kg
Antracen 0.05 mg/kg
Fluoranten 0.05 mg/kg
Pyren 0.05 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg
Krysen 0.05 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Benzen 0.01 mg/kg
Toluen 0.03 mg/kg
Etylbenzen 0.02 mg/kg
o-Xylen 0.01 mg/kg
m/p-Xylen 0.02 mg/kg
Sum xylener 0.015 mg/kg
Sum BTEX 0.045 mg/kg
Fraksjon >C5-C6 4 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 1.5 mg/kg
Fraksjon C8-C10 1.5 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 6.5 mg/kg
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg

Normpakke basic m/THC i betong (lav LOR for PCB) iht. Forurensningsforskriften

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 60 g
Emballasje: Rilsanpose eller glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.007 mg/kg
Naftalen 0.05 mg/kg
Acenaftylen 0.05 mg/kg
Acenaften 0.05 mg/kg
Fluoren 0.05 mg/kg
Fenantren 0.05 mg/kg
Antracen 0.05 mg/kg
Fluoranten 0.05 mg/kg
Pyren 0.05 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg
Krysen 0.05 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg
sum PAH-16 0.4 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Benzen 0.01 mg/kg
Toluen 0.03 mg/kg
Etylbenzen 0.02 mg/kg
o-Xylen 0.01 mg/kg
m/p-Xylen 0.02 mg/kg
Sum BTEX 0.045 mg/kg
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2.5 mg/kg
Alifater >C8-C10 5 mg/kg
Alifater >C10-C12 10 mg/kg
Alifater >C12-C16 10 mg/kg
Alifater >C16-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 10 mg/kg
Fraksjon >C5-C35 (sum) 20 mg/kg

Normpakke basic m/alifater i betong (lav LOR for PCB) ihht. Forurensningsforskriften

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 60 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 3 mg/kg
Cyanid fri 0.4 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Naftalen 0.25 mg/kg
Acenaftylen 0.25 mg/kg
Acenaften 0.25 mg/kg
Fluoren 0.25 mg/kg
Fenantren 0.25 mg/kg
Antracen 0.25 mg/kg
Fluoranten 0.25 mg/kg
Pyren 0.25 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.25 mg/kg
Krysen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.25 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.25 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
sum PAH-16 0.16 mg/kg
Benzen 0.04 mg/kg
Toluen 0.04 mg/kg
Etylbenzen 0.04 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2 mg/kg
Alifater >C8-C10 2 mg/kg
Alifater >C10-C12 5 mg/kg
Alifater >C12-C16 5 mg/kg
Alifater >C16-C35 25 mg/kg
Sum Alifater > C12-C35 10 mg/kg
Sum Alifater >C5-C35 20 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
monoklorbenzen 0.01 mg/kg
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,2,4-triklorbenzen 0.03 mg/kg
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg
1,3,5-triklorbenzen 0.05 mg/kg
1,2,4,5-tetraklorbenzen mg/kg
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg
Diklormetan 0.08 mg/kg
Trikloreten 0.01 mg/kg
Tetraklormetan 0.01 mg/kg
Tetrakloreten 0.02 mg/kg
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,4-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
pentaklorfenol 0.005 mg/kg

Normpakke standard alifater i byningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 4.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ og ALS DK
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 3 mg/kg
Cyanid fri 0.4 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Naftalen 0.25 mg/kg
Acenaftylen 0.25 mg/kg
Acenaften 0.25 mg/kg
Fluoren 0.25 mg/kg
Fenantren 0.25 mg/kg
Antracen 0.25 mg/kg
Fluoranten 0.25 mg/kg
Pyren 0.25 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.25 mg/kg
Krysen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.25 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.25 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
sum PAH-16 0.16 mg/kg
Benzen 0.04 mg/kg
Toluen 0.04 mg/kg
Etylbenzen 0.04 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg
Sum >C12-C35 35 mg/kg
Sum >C10-C40 70 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
o,p'-DDD 0.01 mg/kg
p,p'-DDD 0.01 mg/kg
o,p'-DDE 0.01 mg/kg
p,p'-DDE 0.01 mg/kg
monoklorbenzen 0.01 mg/kg
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg
1,2,4-triklorbenzen 0.03 mg/kg
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg
1,3,5-triklorbenzen 0.05 mg/kg
1,2,4,5-tetraklorbenzen mg/kg
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg
Diklormetan 0.08 mg/kg
Trikloreten 0.01 mg/kg
Tetraklormetan 0.01 mg/kg
Tetrakloreten 0.02 mg/kg
1,2-dikloretan 0.05 mg/kg
1,2-dibrometan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.04 mg/kg
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,4-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg
pentaklorfenol 0.005 mg/kg

Normpakke standard THC i byningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 4.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ og ALS DK
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ 0.2 mg/kg
Cr3+ 0.2 mg/kg
Cu, kobber 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 0.4 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2.5 mg/kg
Alifater >C8-C10 5 mg/kg
Alifater >C10-C12 10 mg/kg
Sum Alifater > C12-C35 10 mg/kg
Naftalen 0.25 mg/kg
Acenaftylen 0.25 mg/kg
Acenaften 0.25 mg/kg
Fluoren 0.25 mg/kg
Fenantren 0.25 mg/kg
Antracen 0.25 mg/kg
Fluoranten 0.25 mg/kg
Pyren 0.25 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.25 mg/kg
Krysen 0.25 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.25 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.1 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.25 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.25 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.25 mg/kg
sum PAH-16 2 mg/kg

Utvidet betongpakke iht. avfallsforskriften kap. 14A

Analyseinfo

Pris: 3.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS DK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr, krom mg/kg tørrstoff
Cu, kobber mg/kg tørrstoff
As, arsen mg/kg tørrstoff
Pb, bly mg/kg tørrstoff
Zn, sink mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium mg/kg tørrstoff
Na, natrium mg/kg tørrstoff
Sn, tinn mg/kg tørrstoff
N, Nitrogen % tørrstoff
S, svovel % tørrstoff
Klorid (Cl-) % tørrstoff
Naftalen mg/kg
Acenaftylen mg/kg
Acenaften mg/kg
Fluoren mg/kg
Fenantren mg/kg
Antracen mg/kg
Fluoranten mg/kg
Krysen mg/kg
Pyren mg/kg
Benzo(a)antracen mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten mg/kg
Benzo(k)fluoranten mg/kg
Benzo(a)pyren mg/kg
Dibenzo(ah)antracen mg/kg
Benzo(ghi)perylen mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Aktinolittasbest
Amosittasbest
Antofylittasbest
Krysotilasbest
Krokidolittasbest
Tremolittasbest
Fuktighet %
Korngradering * 1 %

Returtrepakke

Analyseinfo

Pris: 6.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS NO
1 Kornstørrelsesfordeling: >70 mm, 70 – 50 mm, 20 – 50 mm, > 20 mm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) MJ/kg
Vanninnhold %
Aske % tørrstoff
S, svovel % tørrstoff
Klorid (Cl-) % tørrstoff
Al, aluminium mg/kg tørrstoff
K, kalium mg/kg tørrstoff
Na, natrium mg/kg tørrstoff
Fe, jern mg/kg tørrstoff
Zn, sink mg/kg tørrstoff
Pb, bly mg/kg tørrstoff
N, Nitrogen %
C, Karbon %
H, Hydrogen %
O, Oksygen %

Restavfallspakke

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svovel total i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Svovel total Original 0.1 %
Hydrogen i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Hydrogen original 0.1 %
Nitrogen i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Nitrogen original 0.1 %
Svovel brennbar original 0.1 %
Aske i tørrstoff @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 550°C 0.1 %
Total kaloriverdi i Tørrstoff 0.5 MJ/kg DW
Total kaloriverdi original 0.5 MJ/kg
Vann analytisk 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann brutto 0.5 %
Klorid (Cl-) 0.002 % tørrstoff
Fluorid (F-) 0.002 % tørrstoff
Nitrater 0.001 % tørrstoff
Sulfat (SO42-) 0.005 % tørrstoff
Fast karbon i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Fast karbon original 0.1 %
Klor totalt i tørrstoff 0.01 % tørrstoff
Klor total original 0.01 %

Energipakke i ikke-fossilt brensel

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 800 g
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pentaklorfenol 0.005 mg/kg
Brutto vanninnhold 0.5 %
Analytisk vanninnhold 0.5 %
Totalt vanninnhold 0.5 %
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg
Fluor totalt i tørrstoff 0.01 % tørrstoff
Fluor total original 0.01 %

Returtre tilleggspakke

Analyseinfo

Pris: 4.840 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS DK