Packages: 10
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest

Toksisitetstest / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
DR CALUX - organisk ekstrakt ng/kg TS TEQ

DR CALUX - organisk ekstrakt

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Dioksin reseptor test
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: DR CALUX: Testen avgjør hvor mange dioksinreseptorer i leverceller som trigges av dioksiner. Evalueres mot referansekomponent 2,3,7,8 TCDD. Måleusikkerhet: 26%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet screening (microtox) 1 TU (Toksiske enheter)

Mikrotoks (Vibrio fischeri) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11348-2, etter eluering iht EN 12457-4
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Corophium volutator tokstest

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Engangspris for innhenting av testspesier kommer i tillegg
Hvis du har en avtalt kundepris på denne kan det forekomme at prisen er inkludert innhenting av testspesier, og priser blir lavere fra prøve 2. Se din avtaletekst
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitocra spinipes TU (Toksiske enheter)

Nitocra spinipes i porevann fra sediment

Analyseinfo

Pris: 20.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: min. 11.6 L bøtte
Metode: ISO 14669
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysetid 4 uker for 1-2 prøver, og 6 uker for 3-4 prøver. Ta kontakt for å sjekke kapasitet på lab.
Nitocra spinipes kan erstatte Tisbe battaglia for gruppen krepsdyr iht M-409 (ISO 14669).
Vi trenger 2 liter porevann. Vi anbefaler minimum en bøtte på 11,6 liter, men ved lavt innhold av porevann behøves mer prøvemateriale.
Lab: ALS Landskrona
Komponent: Rapporteringsgrense:
Skeletonema - porevann TU (Toksiske enheter)

Skeletonema sp. i porevann fra sediment

Analyseinfo

Pris: 25.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: min. 11.6 L bøtte
Metode: ISO 10253
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysetid 4 uker for 1-2 prøver, og 6 uker for 3-4 prøver. Ta kontakt for å sjekke kapasitet på lab.
Vi trenger 2 liter porevann. Vi anbefaler minimum en bøtte på 11,6 liter, men ved lavt innhold av porevann behøves mer prøvemateriale.
Lab: ALS Landskrona