Packages: 19
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast avfall

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende avfall

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske 550°C 0.1 %

Askeinnhold i flytende brensel

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flyktig materie Original 0.1 %
Flyktig materie i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Vann brutto 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %

Flyktig materie, fast brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svovel total i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Svovel total Original 0.1 %
Hydrogen i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Hydrogen original 0.1 %
Nitrogen i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Nitrogen original 0.1 %
Svovel brennbar original 0.1 %
Aske i tørrstoff @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Total kaloriverdi i Tørrstoff 0.5 MJ/kg DW
Total kaloriverdi original 0.5 MJ/kg
Vann analytisk 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann brutto 0.5 %
Klorid (Cl-) 0.002 % tørrstoff
Fluorid (F-) 0.002 % tørrstoff
Nitrat (NO3) 0.001 % tørrstoff
Sulfat (SO42-) 0.005 % tørrstoff

Brenselpakke, annet enn fossile brensler som kull

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.05 mg/l

Total fosfor (P) - fotometrisk metode

Analyseinfo

Pris: 355 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: 100 ml PE
Metode: ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende brensel

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 200 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast brensel

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bulktetthet 100 g/L

Bulkdensitet brensel

Analyseinfo

Pris: 510 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: EN 13040
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt vanninnhold 1 0.5 %
Brutto vanninnhold 0.5 %
Analytisk vanninnhold 0.5 %

Vanninnhold i fast brensel

Analyseinfo

Pris: 275 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: CSN 44 1377, ISO 18134, CSN P CEN/TS 15414
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ

1 Totalt vanninnhold er summen av brutto vanninnhold (tørket ved 40 grader) og analytisk vann (samme materiale tørket ved 105 grader)
Komponent: Rapporteringsgrense:
DT (Deformation temperature) °C
ST (Shrinkage temperature) °C
HT (Melting temperature) °C
FT (Pour temperature) °C

Askesmelting

Analyseinfo

Pris: 3.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ISO 540, DIN 51730
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske i tørrstoff @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 550°C 0.1 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %
Vann brutto 0.5 %

Askeinnhold [Aske] i avfall

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ