Packages: 10
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Bygningsmateriale

Bygningsmateriale / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetrakloroterfenyler mg/kg
Pentakloroterfenyler mg/kg
Heksakloroterfenyler mg/kg
Heptakloroterfenyler mg/kg
Nonakloroterfenyler mg/kg
Oktakloroterfenyler mg/kg
Dekakloroterfenyler mg/kg

Polyklorerte terfenyler (PCT) i materiale

Analyseinfo

Pris: 3.710 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Bygningsmateriale
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Metode: DIN EN 12766-3: 2005-02
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA