Packages: 739
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering, Mikrobiologi, Isotopes, Siktanalyser, Organiske analyser, Alle, Tilsetningsstoffer, Fremmedstoffer, Allergener, Næringsmiddelanalyser, Elementer, Øvrige analyser, Pesticider, , Vitaminer

Prøvepreparering / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering standard, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 235 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av næringsmidler > 1 kg

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering samleprøve, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo

Mikrobiologi / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob DIPSLIDE 35 grader per slide

Aerobe mikroogranismer på Dipslide ved 35 grader

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Dipslide
Metode: LABslide
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 0-100 / film

Aerobe mikroorganismer i hygieneprøver

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR 3M 01/01-09/89
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0.25 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 100-490 000 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR BIO 12/35-05/13
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet 0,27 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aerobe sporer

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe sporer

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo

Isotopes / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs-134 5 Bq/kg
Cs-137 5 Bq/kg
K-40 10 Bq/kg
I-131 1 Bq/kg

Radionuklider, Cesium Cs-134, Cs-137, Kalium K-40, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 10703
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Strontium Sr-90 5 Bq/kg

Radionuklider, Strontium, Sr-90 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 6.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 45 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASTM D5811-00, ASTM C1507-12
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Siktanalyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
<0.125 mm
0.125 - 1 mm
1 - 2.5 mm
2.5 - 3.1 mm
3.1 - 4 mm
4 - 6.3 mm
>6.3 mm

Kornstørrelse, siktekurve, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Metode: Tørrsiktig
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sikte analyse > 500 µm %
Sikte analyse > 450 µm %
Sikte analyse > 355 µm %
Sikte analyse > 300 µm %
Sikte analyse > 250 µm %
Sikte analyse > 180 µm %
Sikte analyse > 150 µm %
Sikte analyse, passert gjennom minste sikt %

Sikte analyse

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Metode: Gravimetrisk
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD

Organiske analyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 µg/kg
Acenaftylen 1 µg/kg
Acenaften 1 µg/kg
Fluoren 1 µg/kg
Fenantren 1 µg/kg
Antracen 1 µg/kg
Fluoranten 1 µg/kg
Pyren 1 µg/kg
Benzo(a)antracen 1 µg/kg
Krysen 1 µg/kg
Benzo(b)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(k)fluoranten 1 µg/kg
Benzo(a)pyren 1 µg/kg
Dibenzo(ah)antracen 1 µg/kg
Benzo(ghi)perylen 1 µg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 µg/kg
sum PAH-16 1 µg/kg
sum PAH carcinogene 1 µg/kg

OB-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Måleusikkerhet for enkelt PAH 30%, for sum 16 PAH 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i ikke-fete næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uorganisk arsen 0.01 mg/kg
MMA (monometylarsonat) 0.02 mg/kg
DMA (dimetylarsinat) 0.01 mg/kg

Arsenspesiering i næringsmiddel og biota

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: HPLC-ICP-MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

OB-2b+PCB-6+OB-22, PCB, Dioksinlignende PCB, Dioksiner+furaner i fete næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: PCB: EPA 1668, mod. Dioksiner/Furaner: EPA 1613
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aceton 1 mg/kg
Metanol 1 mg/kg
Etanol 1 mg/kg
n-Heksan 1 mg/kg
2-Propanol (Isopropanol) 1 mg/kg
Metylacetat 1 mg/kg
Etylacetat 1 mg/kg
n-Butylacetat 1 mg/kg
Metyletylketon (MEK) 1 mg/kg
Diklormetan 0,1 mg/kg
n-Heptan 1 mg/kg
1-Propanol 1 mg/kg
Sykloheksan 1 mg/kg
1-Butanol 1 mg/kg
Dietyleter 1 mg/kg
2-Butanol 1 mg/kg

Løsemiddelrester i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GC-FID
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD

Alle / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sitronsyre 0,01 g/100g

Sitronsyre

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Alle
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 26.11.03 5
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD

Tilsetningsstoffer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfater som P2O5 500 mg/kg

Fosfater i mat, uttrykt som P2O5

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Tilsetningsstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ITP: Aplication paper no . 35 VILLA LABECO s.r.o.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Fremmedstoffer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:

Endotoksiner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.2 µg/kg

ON-19e Metylkvikksølv i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.035 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 118 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

Dioksinlignende PCB (WHO-liste)+ dioksiner/furaner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: EPA 1613
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet for sum WHO-TEQ: 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall 1 mvalO2/kg

Peroksidtall i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis prøven er fett eller olje, benytt pakke for dette
Lab: ALS UK

1 Varierer med fettinnhold i prøven
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall mvalO2/kg

Peroksidtall i fett/olje

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK

Allergener / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gluten 10 mg/kg

Gluten i øl, sirup, stivelse, maltekstrakt, soyasaus, surdeig etc.

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Competetive ELISA
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Se instruks for Svaberkit for allergener på overflater:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Laktose mg/kg

Laktose (som allergen)

Analyseinfo

Pris: 4.720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Ionekromatografi
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom allergentest, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Måleusikkerhet 20,8%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mandel 15 pg DNA

Mandel, kvalitativ PCR

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peanøtt (jordnøtt) 15 pg DNA

Peanøtt, kvalitativ PCR

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hasselnøtt 0,15 pg DNA

Hasselnøtt, kvalitativ PCR

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: PCR
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela

Næringsmiddelanalyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Sukkerarter 6 0.1 g/100g
Protein 7 0.3 g/100g
Salt 8 0,01 g/100g
Na, natrium 8 3 mg/100g

Næringsdeklarasjon uten fiber

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet (MU) 5 %
7 Måleusikkerhet 1,9%
8 Måleusikkerhet 3,6%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Sukkerarter 6 0.1 g/100g
Stivelse, analytisk 7 0.1 g/100g
Protein 8 0.3 g/100g
Salt 9 0,01 g/100g
Na, natrium 9 3 mg/100g
Kostfiber 10 0.3 g/100g

Næringsdeklarasjon iht EUs matinformasjonsforordning 1169/2011

Analyseinfo

Pris: 3.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet 4,6%
7 Beregnes som Stivelse = Tilgjengelig karbohydrat minus sukker minus polyoler (sukkeralkoholer)
8 Måleusikkerhet 1,9%
9 Måleusikkerhet 3,6%
10 Måleusikkerhet 16,7%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 1 0.1 g/100g
Aske 2 0.1 g/100g
Energiinnhold - beregnet 3 12 kcal/100g
Energiinnhold - beregnet 3 50 kJ/100g
Fett 4 0.1 g/100g
hvorav
Mettede fettsyrer g/100g
Enumettede fettsyrer g/100g
Flerumettede fettsyrer g/100g
Karbohydrater 5 0.1 g/100g
hvorav
Flerumettede fettsyrer - trans 6 0.1 g/100g
Stivelse, analytisk 7 0.1 g/100g
Protein 8 0.3 g/100g
Salt 9 0,01 g/100g
Na, natrium 9 3 mg/100g
Kostfiber 10 0.3 g/100g
Mettede fettsyrer
Enumettede fettsyrer
Flerumettede fettsyrer
Sum Omega 3 fettsyrer 0.1 g/100g
C6:0 Caproic acid 0.1 g/100g
C8:0 Caprylic acid 0.1 g/100g
C10:0 Capric acid 0.1 g/100g
C12:0 Lauric acid 0.1 g/100g
C14:0 Myristic acid 0.1 g/100g
C14:1 Myristoleic acid 0.1 g/100g
C15:0 Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C15:1 cis 10-Pentadecanoic acid 0.1 g/100g
C16:0 Palmitic acid 0.1 g/100g
C16:1 Palmitoleic acid 0.1 g/100g
C17:0 Heptadecanoic acid 0.1 g/100g
C17:1 Heptadecenoic acid 0.1 g/100g
C18:0 Stearic acid 0.1 g/100g
C18:1 Oleic acid 0.1 g/100g
C18:2 Linoleic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C18:3 Linolenic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C18:3 Linolenic Acid (omega 6) 0.1 g/100g
C18:4 Stearidonic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C20:0 Arachidic acid 0.1 g/100g
C20:1 Eicosenic acid 0.1 g/100g
C20:2 Eicosadienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:3 Eicosatrienoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:4 Eicosatetreanoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C20:5 Eicosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:0 Behenic acid 0.1 g/100g
C22:1 Erucic acid 0.1 g/100g
C22:4 Docosatetraenoic acid (omega 6) 0.1 g/100g
C22:5 Docosapentaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C22:6 Docosahexaenoic acid (omega 3) 0.1 g/100g
C24:0 Lignoceric acid 0.1 g/100g

Næringsdeklarasjon + Fettsyreprofil

Analyseinfo

Pris: 4.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Måleusikkerhet 1,2%
2 Måleusikkerhet 22%
3 Beregnet ut ifra de andre verdiene
4 Måleusikkerhet 6%
5 Beregnet ut ifra de andre verdiene
Da karbohydrater er beregnet iht formel 100% - (vann+aske+protein+fett+kostfiber), kan usikkerheten føre til at resultater for sukkerarter overstiger karbohydrater

6 Måleusikkerhet 4,6%
7 Beregnes som Stivelse = Tilgjengelig karbohydrat minus sukker minus polyoler (sukkeralkoholer)
8 Måleusikkerhet 1,9%
9 Måleusikkerhet 3,6%
10 Måleusikkerhet 16,7%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett g/100g
Sukker, totalt g/100g
Glukose g/100g
Fruktose g/100g
Maltose g/100g
Laktose g/100g
Na, natrium mg/kg
Kostfiber g/100g

Nøkkelhullsanalyser

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 0.1 g/100g
Fett 0.1 g/100g
Protein 0.1 g/100g
Trevler 0.1 g/100g
Aske 0.1 g/100g

Næringsdeklarasjon, fôr

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK

Elementer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 30 mg/kg

Kalsium i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

Enkeltmetall i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
P, fosfor 20 mg/kg

Fosfor i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jod-tall

Jod-tall

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF C-IV 11a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 0.0002 mg/kg

Jod i faste næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå

Øvrige analyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 50 mg/kg

Bromid i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode HH-MA-M 02-155
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 5 mg/kg

Fluorid i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på EN 16279
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 0.1 g/100g
Salt 0.1 g/100g

Klorid og salt i næringsmidler (g/100g)

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på JAOAC 57, 1974, s1209
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0,1 g/100g

Sulfat (SO4) i salt

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkalinitet 0.05 g Na2O/100g

Alkalinitet i næringsmidler, Alkalitet

Analyseinfo

Pris: 6.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF H-III 2
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD

Pesticider / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Atrazine 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azoxystrobin 0.05 mg/kg
Benalaxyl 0.05 mg/kg
Bifenthrin 0.02 mg/kg
Bitertanol 0.05 mg/kg
Boscalid 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromopropylate 0.01 mg/kg
Bromuconazole 0.05 mg/kg
Bupirimate 0.02 mg/kg
Buprofezin 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbofuran (parent molecule) 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Carbosulfan 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorothalonil 0.01 mg/kg
Chlorpropham 0.02 mg/kg
Klorpyrifos 0.01 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthal-dimethyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Chlozolinate 0.05 mg/kg
Cyanazine 0.05 mg/kg
Cyfluthrin 0.02 mg/kg
Cypermethrin 0.05 mg/kg
Cyproconazole 0.05 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Deltamethrin 0.05 mg/kg
Desmetryn 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlofluanid 0.05 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicloran 0.05 mg/kg
Dicofol 0.02 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Difenoconazole 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Dimethomorph 0.05 mg/kg
Diphenylamine 0.05 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etridiazole 0.05 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenarimol 0.02 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fenpropathrin 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.05 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Esfenvalerat (fenvalerat) 0.02 mg/kg
Fipronil 0.005 mg/kg
Fluazifop-P-butyl 0.05 mg/kg
Flucythrinate 0.05 mg/kg
Flusilizole 0.02 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Furalaxyl 0.05 mg/kg
Furathiocarb 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-alpha 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Hexaconazole 0.01 mg/kg
Imazalil 0.02 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Iprodione 0.02 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Isofenphos 0.01 mg/kg
Isoprocarb 0.05 mg/kg
Kresoxim-methyl 0.05 mg/kg
lambda cyhalothrin 0.02 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Mepanipyrim 0.01 mg/kg
Metalaxyl 0.02 mg/kg
Metalaxyl-M 0.02 mg/kg
Metazochlor 0.05 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Metribuzin 0.05 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Myclobutanil 0.02 mg/kg
Napropamide 0.05 mg/kg
Nuarimol 0.05 mg/kg
Ofurace 0.05 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Oxadixyl 0.01 mg/kg
Paclobutrazol 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Penconazole 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.05 mg/kg
n-Nonan 0.05 mg/kg
Phenthoate 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosphamidon 0.01 mg/kg
Pirimicarb 0.01 mg/kg
Pirimiphos-ethyl 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.05 mg/kg
Procymidone 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prometryn 0.05 mg/kg
Propachlor 0.02 mg/kg
Propargite 0.01 mg/kg
Propham 0.05 mg/kg
Propiconazole 0.05 mg/kg
Propyzamide 0.02 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
Pyrimethanil# 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Simazine 0.01 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tebuconazole 0.05 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
Tefluthrin 0.05 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Terbuthylazine 0.05 mg/kg
Terbutryn 0.05 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tetradifon 0.01 mg/kg
Tetramethrin 0.05 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Tolyfluanid 0.05 mg/kg
Triadimefon 0.02 mg/kg
Triadimenol 0.02 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg
Trifloxystrobin 0.02 mg/kg
Trifluralin 0.01 mg/kg
Vinclozolin (parent molecule) 0.05 mg/kg

Pesticider plantevernmidler i frukt og grønnsaker

Analyseinfo

Pris: 2.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Atrazine 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azoxystrobin 0.05 mg/kg
Benalaxyl 0.05 mg/kg
Bifenthrin 0.02 mg/kg
Bitertanol 0.05 mg/kg
Boscalid 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromopropylate 0.01 mg/kg
Bromuconazole 0.05 mg/kg
Bupirimate 0.02 mg/kg
Buprofezin 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbofuran (parent molecule) 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Carbosulfan 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorothalonil 0.01 mg/kg
Chlorpropham 0.02 mg/kg
Klorpyrifos 0.01 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthal-dimethyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Chlozolinate 0.05 mg/kg
Cyanazine 0.05 mg/kg
Cyfluthrin 0.02 mg/kg
Cypermethrin 0.05 mg/kg
Cyproconazole 0.05 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Deltamethrin 0.05 mg/kg
Desmetryn 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlofluanid 0.05 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicloran 0.05 mg/kg
Dicofol 0.02 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Difenoconazole 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Dimethomorph 0.05 mg/kg
Diphenylamine 0.05 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etridiazole 0.05 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenarimol 0.02 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fenpropathrin 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.05 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Esfenvalerat (fenvalerat) 0.02 mg/kg
Fipronil 0.005 mg/kg
Fluazifop-P-butyl 0.05 mg/kg
Flucythrinate 0.05 mg/kg
Flusilizole 0.02 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Furalaxyl 0.05 mg/kg
Furathiocarb 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-alpha 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Hexaconazole 0.01 mg/kg
Imazalil 0.02 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Iprodione 0.02 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Isofenphos 0.01 mg/kg
Isoprocarb 0.05 mg/kg
Kresoxim-methyl 0.05 mg/kg
lambda cyhalothrin 0.02 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Mepanipyrim 0.01 mg/kg
Metalaxyl 0.02 mg/kg
Metalaxyl-M 0.02 mg/kg
Metazochlor 0.05 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Metribuzin 0.05 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Myclobutanil 0.02 mg/kg
Napropamide 0.05 mg/kg
Nuarimol 0.05 mg/kg
Ofurace 0.05 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Oxadixyl 0.01 mg/kg
Paclobutrazol 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Penconazole 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.05 mg/kg
n-Nonan 0.05 mg/kg
Phenthoate 0.05 mg/kg
Phosalone 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosphamidon 0.01 mg/kg
Pirimicarb 0.01 mg/kg
Pirimiphos-ethyl 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.05 mg/kg
Procymidone 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prometryn 0.05 mg/kg
Propachlor 0.02 mg/kg
Propargite 0.01 mg/kg
Propham 0.05 mg/kg
Propiconazole 0.05 mg/kg
Propyzamide 0.02 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
Pyrimethanil# 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Simazine 0.01 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tebuconazole 0.05 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
Tefluthrin 0.05 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Terbuthylazine 0.05 mg/kg
Terbutryn 0.05 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tetradifon 0.01 mg/kg
Tetramethrin 0.05 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Tolyfluanid 0.05 mg/kg
Triadimefon 0.02 mg/kg
Triadimenol 0.02 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg
Trifloxystrobin 0.02 mg/kg
Trifluralin 0.01 mg/kg
Vinclozolin (parent molecule) 0.05 mg/kg
Zoxamide 0.02 mg/kg
Abamektin 0.01 mg/kg
Acetamiprid 0.01 mg/kg
Aldicarb 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg
Bendiocarb 0.01 mg/kg
Butocarboxim 0.01 mg/kg
Aerobe mikroorganismer 0.01 mg/kg
Carbendazim 0.01 mg/kg
Carbofuran 0.01 mg/kg
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg
Carfentrazone 0.01 mg/kg
Chlorotoluron 0.01 mg/kg
Clofentazine 0.01 mg/kg
Clothianidin 0.01 mg/kg
Cyazofamid 0.01 mg/kg
Cymoxanil 0.01 mg/kg
Cyprodinil 0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl 0.01 mg/kg
Desmedipham 0.01 mg/kg
Diethofencarb 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Diflufenican 0.01 mg/kg
Disulfoton 0.01 mg/kg
Diuron 0.01 mg/kg
Dodine 0.01 mg/kg
Emamektin 0.01 mg/kg
Ethiofencarb 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Famoxadone 0.01 mg/kg
Fenamidone 0.01 mg/kg
Fenhexamid 0.01 mg/kg
Fenoxycarb 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.01 mg/kg
Fenpyroximate 0.01 mg/kg
Fenuron 0.01 mg/kg
Flufenoxuron 0.01 mg/kg
Flumorph 0.01 mg/kg
Fluopicolid 0.01 mg/kg
Forchlorfenuron 0.01 mg/kg
Fosthiazate 0.01 mg/kg
Hexythiazox 0.01 mg/kg
Imazalil 0.01 mg/kg
Imidacloprid 0.01 mg/kg
Indoxacarb 0.01 mg/kg
Iprovalicarb 0.01 mg/kg
Isoprothiolane 0.01 mg/kg
Isoproturon 0.01 mg/kg
Lenacil 0.01 mg/kg
Linuron 0.01 mg/kg
Mandipropamid 0.01 mg/kg
Metamitron 0.01 mg/kg
Methabenzthiazuron 0.01 mg/kg
Methiocarb 0.01 mg/kg
Methomyl 0.01 mg/kg
Metoxuron 0.01 mg/kg
Metsulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Monolinuron 0.01 mg/kg
Monuron 0.01 mg/kg
Oxamyl 0.01 mg/kg
Pencycuron 0.01 mg/kg
Phenmedipham 0.01 mg/kg
Phorate 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.01 mg/kg
Propamocarb 0.01 mg/kg
Propaquizafop 0.01 mg/kg
Propoxur 0.01 mg/kg
Prosulfocarb 0.01 mg/kg
Pymetrozine 0.01 mg/kg
Pyraclostrobin 0.01 mg/kg
Quinmerac 0.01 mg/kg
Spinosad 0.01 mg/kg
Spirotetramat 0.01 mg/kg
Spiroxamine 0.01 mg/kg
Tebufenpyrad 0.01 mg/kg
Tepraloxydim 0.01 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.01 mg/kg
Thiabendazole 3-OH 0.01 mg/kg
Thiacloprid 0.01 mg/kg
Thiamethoxam 0.01 mg/kg
Thiodicarb 0.01 mg/kg
Thiophanate-methyl 0.01 mg/kg
Triclazole 0.01 mg/kg
Tridemorph 0.01 mg/kg
Triflumuron 0.01 mg/kg
Triflusulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Trinexapac ethyl 0.01 mg/kg
Vernolate 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, samlepakke

Analyseinfo

Pris: 2.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS + AM/R/229 LC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Abamektin 0.01 mg/kg
Acetamiprid 0.01 mg/kg
Aldicarb 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg
Bendiocarb 0.01 mg/kg
Butocarboxim 0.01 mg/kg
Aerobe mikroorganismer 0.01 mg/kg
Carbendazim 0.01 mg/kg
Carbofuran 0.01 mg/kg
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg
Carfentrazone 0.01 mg/kg
Chlorotoluron 0.01 mg/kg
Clofentazine 0.01 mg/kg
Clothianidin 0.01 mg/kg
Cyazofamid 0.01 mg/kg
Cymoxanil 0.01 mg/kg
Cyprodinil 0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl 0.01 mg/kg
Desmedipham 0.01 mg/kg
Diethofencarb 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Diflufenican 0.01 mg/kg
Disulfoton 0.01 mg/kg
Diuron 0.01 mg/kg
Dodine 0.01 mg/kg
Emamektin 0.01 mg/kg
Ethiofencarb 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Famoxadone 0.01 mg/kg
Fenamidone 0.01 mg/kg
Fenhexamid 0.01 mg/kg
Fenoxycarb 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.01 mg/kg
Fenpyroximate 0.01 mg/kg
Fenuron 0.01 mg/kg
Flufenoxuron 0.01 mg/kg
Flumorph 0.01 mg/kg
Fluopicolid 0.01 mg/kg
Forchlorfenuron 0.01 mg/kg
Fosthiazate 0.01 mg/kg
Hexythiazox 0.01 mg/kg
Imazalil 0.01 mg/kg
Imidacloprid 0.01 mg/kg
Indoxacarb 0.01 mg/kg
Iprovalicarb 0.01 mg/kg
Isoprothiolane 0.01 mg/kg
Isoproturon 0.01 mg/kg
Lenacil 0.01 mg/kg
Linuron 0.01 mg/kg
Mandipropamid 0.01 mg/kg
Metamitron 0.01 mg/kg
Methabenzthiazuron 0.01 mg/kg
Methiocarb 0.01 mg/kg
Methomyl 0.01 mg/kg
Metoxuron 0.01 mg/kg
Metsulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Monolinuron 0.01 mg/kg
Monuron 0.01 mg/kg
Oxamyl 0.01 mg/kg
Pencycuron 0.01 mg/kg
Phenmedipham 0.01 mg/kg
Phorate 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.01 mg/kg
Propamocarb 0.01 mg/kg
Propaquizafop 0.01 mg/kg
Propoxur 0.01 mg/kg
Prosulfocarb 0.01 mg/kg
Pymetrozine 0.01 mg/kg
Pyraclostrobin 0.01 mg/kg
Quinmerac 0.01 mg/kg
Spinosad 0.01 mg/kg
Spirotetramat 0.01 mg/kg
Spiroxamine 0.01 mg/kg
Tebufenpyrad 0.01 mg/kg
Tepraloxydim 0.01 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.01 mg/kg
Thiabendazole 3-OH 0.01 mg/kg
Thiacloprid 0.01 mg/kg
Thiamethoxam 0.01 mg/kg
Thiodicarb 0.01 mg/kg
Thiophanate-methyl 0.01 mg/kg
Triclazole 0.01 mg/kg
Tridemorph 0.01 mg/kg
Triflumuron 0.01 mg/kg
Triflusulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Trinexapac ethyl 0.01 mg/kg
Vernolate 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, LCMS

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/229 LC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksaklorcykloheksan (HCH) (som summen av a-, b- og d-HCH) mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Klordan (summen av cis- og trans-isomerer) 0.01 mg/kg
DDT (summen av p.p`-DDT, o.p`-DDT, p.p`-DDE & p.p`-DDD) 0.02 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Endosulfan (sum av alfa- og beta-isomerer og endosulfansulfat) 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Heptaklor (sum av heptaklor og heptaklorepoksid, som heptaklor) 0.01 mg/kg
Quintozene (summen av quintozene & pentachloroaniline) 0.01 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg

Klororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/110 ved bruk av GC-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Info om klororganiske pesticider og fosfororganiske pesticider
LINK TIL PDF
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Deltamethrin 0.01 mg/kg
Cypermethrin 0.01 mg/kg
Teflubenzuron 0.01 mg/kg
Azametifos 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Emamectinbenzoat 0.01 mg/kg
Ethoxyquin 0.01 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
DDT-total 0.01 mg/kg
a-HCH 0.01 mg/kg
b-HCH 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, multimetode

Analyseinfo

Pris: 4.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD

/ Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Storfe (kjøtt og melk)
Sau (kjøtt og melk)
Geit (kjøtt og melk)
Kylling
Kalkun
Svin
Hest
Kanin
And
Gås
Rådyr
Fasan
Mus
Hund
Katt
Fisk
Blekksprut

Artsbestemmelse, påvisning/identifikasjon av art TO

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Real Time PCR
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Akkreditering, rapporteringsgrense og pris avhenger av art
For rene prøver av fisk, reker og kjøtt kan vi også tilby identifikasjon av art ved sekvensering av DNA, ta kontakt
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Storfe (kjøtt og melk)
Sau (kjøtt og melk)
Geit (kjøtt og melk)
Kylling
Kalkun
Svin
Hest
Kanin
And
Gås
Rådyr
Fasan
Mus
Hund
Katt

Artsbestemmelse kjøtt, 3 arter TO

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Real Time PCR
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Akkreditering, rapporteringsgrense og pris avhenger av art
For rene prøver av fisk, reker og kjøtt kan vi også tilby identifikasjon av art ved sekvensering av DNA, ta kontakt
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 1 ng/g fett
PBDE 47 1 ng/g fett
PBDE 99 1 ng/g fett
PBDE 100 1 ng/g fett
PBDE-153 1 ng/g fett
PBDE-154 1 ng/g fett
PBDE-154 1 ng/g fett
PBDE-154 1 ng/g fett
PBDE-183 1 ng/g fett
PBDE-209 1 ng/g fett

Bromerte flammehemmere i mat

Analyseinfo

Pris: 5.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 11 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Metode: US EPA 1614
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glutaminsyre 50 mg/kg
Glutaminsyre som Mononatrium glutamat (MSG) mg/kg

Glutaminsyre (Mononatrium glutamat, MSG)

Analyseinfo

Pris: 2.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 13 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: Enzymatisk, R biopharm 10 139 092 035: 2013 03
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hexacyanoferrat (II)

Vannløselig hexacyanoferrat(II) i salt (Ferrocyanid)

Analyseinfo

Pris: 880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Metode: Spektrofotometrisk
Akkreditering: Nei

Vitaminer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Betakaroten (Provitamin A) 0.05 mg/kg

Betakaroten (Provitamin A)

Analyseinfo

Pris: 1.805 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 2 iu/g

Vitamin A (Retinol)

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 150 iu/g

Vitamin A (Retinol) høyt innhold

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Benyttes i matriks med forventede høye verdier (>150 IU/g)
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin A (Retinol) 2 iu/g
Vitamin E (alfa-Tokoferol) 2 mg/kg

Vitamin A + E

Analyseinfo

Pris: 2.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Omvendt fase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B1 (Tiamin) 0.5 mg/kg
Vitamin B1 (Tiamin) mg/100g

Vitamin B1 (Tiamin)

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Normalfase HPLC
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK