Packages: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Industri

Industri / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Oktametylsyklotetrasiloksan 1 µg/l
Dekametylsyklopentasiloksan 1 µg/l
Heksametylsyklotrisiloksan 5 µg/l
Dekametylsyklopentasiloksan 1 µg/l
Oktametyltrisiloksan 1 µg/l
Heksametylsiloksan 1 µg/l
Dodekametylsykloheksasiloksan 1 µg/l

Siloksaner i vann

Analyseinfo

Pris: 3.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Industri
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA