Packages: 3
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord

Tørt materiale / jord / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksametylsyklotrisiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Oktametylsyklotetrasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dekametylsyklopentasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dodekametylsykloheksasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Heksametyldisiloksane 0.5 mg/kg tørrstoff
Oktametyltrisiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dekametyltetrasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dodekametylpentasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff

Siloksaner i jord

Analyseinfo

Pris: 3.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 1 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.05 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
N-Metylperfluorooctan sulfonamidoetanol (MeFOSE) 0.2 µg/kg tørrstoff
N-Etylperfluorooctan sulfonamidoetanol (EtFOSE) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.2 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.2 µg/kg tørrstoff

PFAS-35 Perfluorerte forbindelser i jord, lav LOR iht. M-608 og 02:2018

Analyseinfo

Pris: 4.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ