Packages: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Fremmedstoffer

Fremmedstoffer / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogenperoksid 5 µg/prøve

Hydrogenperoksid i luft

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: 25 mm kvartsfiberfilter
Metode: OSHA 1019
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Filtre som sendes må holdes kjølig før og etter prøvetaking. Bør oppbevares mørkt
Lab: ALS Salt Lake City