Packages: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Fremmedstoffer

Fremmedstoffer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogenperoksid 6 mg/l

Hydrogenperoksid (H2O2) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: DIN 38409-15:1987-06
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA