Packages: 17
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer

Elementer / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3c, Metaller i kjøkkenutstyr ("leppetest") (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3a, Metaller i kjøkkenutstyr (som brukes til oppvarming) (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3b, Metaller i kjøkkenutstyr (som er i kontakt med matvarer) (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,02 mg/kg
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsen 0,2 mg/kg
Au, Gull 0,02 mg/kg
B, bor 2 mg/kg
Ba, barium 0,1 mg/kg
Be, beryllium 0,02 mg/kg
Bi, vismut 0,02 mg/kg
Br, Brom 4 mg/kg
Ca, kalsium 5 mg/kg
Cd, kadmium 0,02 mg/kg
Ce, cerium 0,02 mg/kg
Co, kobolt 0,05 mg/kg
Cr, krom 0,5 mg/kg
Cs, cesium 0,02 mg/kg
Cu, kobber 0,1 mg/kg
Dy, dysprosium 0,02 mg/kg
Er, erbium 0,02 mg/kg
Eu, europium 0,02 mg/kg
Fe, jern 1 mg/kg
Ga, gallium 0,02 mg/kg
Gd, gadolinium 0,02 mg/kg
Ge, Germanium 0,2 mg/kg
Hf, hafnium 0,02 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg
Ho, holmium 0,02 mg/kg
I, Jod 0,5 mg/kg
Ir, Iridium 0,02 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
La, lantan 0,02 mg/kg
Li, litium 0,1 mg/kg
Lu, lutetium 0,02 mg/kg
Mg, magnesium 0,1 mg/kg
Mo, molybden 0,1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Nb, niob 0,02 mg/kg
Nd, neodym 0,02 mg/kg
Ni, nikkel 0,2 mg/kg
Os, Osmium 0,02 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 0,02 mg/kg
Pd, Palladium 0,02 mg/kg
Pr, praseodym 0,02 mg/kg
Pt, Platina 0,02 mg/kg
Rb, rubidium 0,02 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
Sb, antimon 0,02 mg/kg
Sc, scandium 0,02 mg/kg
Se, selen 1 mg/kg
Si, silisium 200 mg/kg
Sm, samarium 0,02 mg/kg
Sn, tinn 0,2 mg/kg
Sr, strontium 0,1 mg/kg
Ta, tantal 0,02 mg/kg
Tb, terbium 0,02 mg/kg
Te, Tellur 0,05 mg/kg
Th, thorium 0,1 mg/kg
Ti, titan 0,2 mg/kg
Tl, thallium 0,02 mg/kg
Tm, thulium 0,02 mg/kg
U, uran 0,02 mg/kg
W, wolfram 0,02 mg/kg
V, vanadium 0,02 mg/kg
Y, yttrium 0,02 mg/kg
Yb, ytterbium 0,02 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0,02 mg/kg

I-3 Spormetaller i stål og metall

Analyseinfo

Pris: Se nedenfor
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for enkeltelementer: 2000 kroner, deretter 250 per element.
Pris for 10 elementer: 3200 kroner, 20 elementer: 3750 kroner, 50 elementer: 4200 kroner.
Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks.
Grensen for Bor (B) kan senkes 5-10 ganger ved behov.
Mye Ni kan økte LOR for As og Co.
Høy andel av Ta kan øke LOR for Au.
Høy andel Mo kan øke LOR for Cd.
Høy andel av Co kan øke LOR for As.
Høy andel av W kan øke LOR for Hg.
Kostnad for prøveopparbeidelse kan forekomme
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,1 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0,1 mg/kg
Au, Gull 0,1 mg/kg
B, bor 0,5 mg/kg
Ba, barium 0,1 mg/kg
Be, beryllium 0,1 mg/kg
Bi, vismut 0,1 mg/kg
Ca, kalsium 50 mg/kg
Cd, kadmium 0,02 mg/kg
Ce, cerium 0,1 mg/kg
Co, kobolt 0,02 mg/kg
Cr, krom 0,1 mg/kg
Cs, cesium 0,1 mg/kg
Cu, kobber 0,5 mg/kg
Dy, dysprosium 0,1 mg/kg
Er, erbium 0,1 mg/kg
Eu, europium 0,1 mg/kg
Fe, jern 2 mg/kg
Ga, gallium 0,1 mg/kg
Gd, gadolinium 0,1 mg/kg
Ge, Germanium 0,1 mg/kg
Hf, hafnium 0,1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg
Ho, holmium 0,1 mg/kg
Ir, Iridium 0,1 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
La, lantan 0,1 mg/kg
Li, litium 0,5 mg/kg
Lu, lutetium 0,1 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0,1 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Nb, niob 0,1 mg/kg
Nd, neodym 0,1 mg/kg
Ni, nikkel 0,2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 0,2 mg/kg
Pd, Palladium 0,1 mg/kg
Pr, praseodym 0,1 mg/kg
Pt, Platina 0,1 mg/kg
Re. Rhenium 0,1 mg/kg
Rb, rubidium 0,1 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
Sb, antimon 0,1 mg/kg
Sc, scandium 0,1 mg/kg
Se, selen 0,5 mg/kg
Sm, samarium 0,1 mg/kg
Sn, tinn 0,1 mg/kg
Sr, strontium 0,5 mg/kg
Ta, tantal 0,1 mg/kg
Tb, terbium 0,1 mg/kg
Te, Tellur 0,1 mg/kg
Th, thorium 0,1 mg/kg
Ti, titan 0,5 mg/kg
Tl, thallium 0,5 mg/kg
Tm, thulium 0,1 mg/kg
U, uran 0,1 mg/kg
W, wolfram 0,1 mg/kg
V, vanadium 0,1 mg/kg
Y, yttrium 0,1 mg/kg
Yb, ytterbium 0,1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0,5 mg/kg

I-5 Metaller i polymere materialer

Analyseinfo

Pris: Se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger:
Første element 750 kroner
Andre element 300 kroner
Tredje element 150 kroner
Deretter 45 kroner per element
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i leker

Analyseinfo

Pris: 7.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå