Packages: 2
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Alle

Alle / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sitronsyre 0,01 g/100g

Sitronsyre

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Alle
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 26.11.03 5
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD