Packages: 13
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester

Utlekkingstester / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:

Kolonnetest, utlekkingstest for organiske analyser

Analyseinfo

Pris: 7.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 5 kg tørt avfall/jord
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utlekking av organiske forbindelser er ikke akkreditert

Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1

Kolonnetest uten analyser

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg