Packages: 864
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi, Elementer, Toksisitetstest, Prøvepreparering, Pesticider, Siktanalyser, , Fremmedstoffer, Kombinasjonspakker, Øvrige analyser, Næringsmiddelanalyser, Isotopes, Organiske analyser, Partikler/asbest, Industri, Øvrig

Mikrobiologi / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml

Mikrobiologi standard i drikkevann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 2 1-200 MPN/100 ml

Mikrobiologi standard i annet vann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleområde
Måleusikkerhet 0.25 log10

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml
Intestinale enterokokker 2 1 CFU/100ml
Clostridium perfringens 4 1 CFU/100ml

Mikrobiologi utvidet i drikkevann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
4 Måleusikkerhet 0.25 log10
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 2 1-200 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 3 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 4 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i annet vann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml

2 Måleområde
Måleusikkerhet 0.25 log10

3 Måleusikkerhet 0.15 log10
4 Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Måleusikkerhet 0.25 log10

Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 1 CFU/100ml

Clostridium perfringens i vann, LOR iht drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,14 log10
Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann

Elementer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.0002 mg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
B, bor 0.01 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.0001 mg/l
Fe, jern 0.0004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.001 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l

Metaller i rent vann, iht. Drikkevannsforskriften (14 elementer inkl. Hg) [V-2 Drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.570 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l

Tungmetaller i rent vann, Grunnpakke (11 elementer ekskl. Hg) [V-2 bas]

Analyseinfo

Pris: 915 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Pris for første element: 350 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Tungmetaller i rent vann, Grunnpakke (12 elementer inkl. Hg) [V-2 bas + Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.2 µg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Fe, jern 0.0004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Na, natrium 0.002 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
P, fosfor 1 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l

Metaller i rent vann, Hovedpakke (22 elementer) [V-2]

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
Ba, barium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Fe, jern 0.004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

Metaller i saltvann, Hovedpakke (20 elementer) [V-5]

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet

Toksisitetstest / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet krepsdyr - (Daphnia magna) 1 TU (Toksiske enheter)

Daphnia Magna Akutt toksisitet

Analyseinfo

Pris: 4.330 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6341
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet - (Selenastrum capricornutum/scenedesmus subspicatus) 1 TU (Toksiske enheter)

Scenedesmus subspicatus (Selena cap) Akutt toksisitet alge

Analyseinfo

Pris: 5.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 8692
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet screening (microtox) 1 TU (Toksiske enheter)

Mikrotoks (Vibrio fischeri)

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 11348-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mutagenitetstest - AMES

Mutagenitetstest AMES

Analyseinfo

Pris: 14.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: Basert på OECD Guideline 471/1997
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Prøvepreparering / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

Dekantering

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Dekantering av vannprøve for analyse av partikkelfritt vann.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Filtrering - 0.45 µm

Analyseinfo

Pris: 125 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Fortynning

Analyseinfo

Pris: 110 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av vannprøver (inneholdende f.eks olje, sediment)

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sentrifugering

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei

Pesticider / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acetamiprid 0.05 µg/l
Alaklor 0.05 µg/l
Aldicarb 0.05 µg/l
Aldicarb sulfone 0.05 µg/l
Atrazine 0.05 µg/l
Azinphos-ethyl 0.05 µg/l
Azinphos-methyl 0.05 µg/l
Azoxystrobin 0.05 µg/l
Benalaxyl 0.05 µg/l
Bitertanol 0.05 µg/l
Boscalid 0.05 µg/l
Cadusafos 0.05 µg/l
Carbendazim 0.05 µg/l
Carbofuran 0.05 µg/l
Carbofuran 3-OH 0.05 µg/l
Klorfenvinfos 0.05 µg/l
Kloridazon 0.05 µg/l
Chlorotoluron 0.05 µg/l
Clothianidin 0.05 µg/l
Irgarol 0.05 µg/l
Cymoxanil 0.05 µg/l
Cyprazine 0.05 µg/l
Cyproconazole 0.05 µg/l
Cyprodinil 0.05 µg/l
Desmetryn 0.05 µg/l
Diazinon 0.05 µg/l
Dichlorvos 0.05 µg/l
Dicrotophos 0.05 µg/l
Dimethoate 0.05 µg/l
Dimethomorph 0.05 µg/l
Diuron 0.05 µg/l
Ethofumesate 0.05 µg/l
Ethoprophos 0.05 µg/l
Fenarimol 0.05 µg/l
Fenhexamid 0.05 µg/l
Fenpropimorph 0.05 µg/l
Fensulfothion 0.05 µg/l
Fenuron 0.05 µg/l
Fluazifop-P-butyl 0.05 µg/l
Flusilazole 0.05 µg/l
Haloxyfop 0.05 µg/l
Hexaconazole 0.05 µg/l
Imazalil 0.05 µg/l
Imidacloprid 0.05 µg/l
Isoproturon 0.05 µg/l
Kresoxim-methyl 0.05 µg/l
Lenacil 0.05 µg/l
Linuron 0.05 µg/l
Malathion 0.05 µg/l
Metamitron 0.05 µg/l
Metazochlor 0.05 µg/l
Methabenzthiazuron 0.05 µg/l
Methidathion 0.05 µg/l
Methomyl 0.05 µg/l
Metoxuron 0.05 µg/l
Metribuzin 0.05 µg/l
Monocrotophos 0.05 µg/l
Monolinuron 0.05 µg/l
Monuron 0.05 µg/l
Napropamide 0.05 µg/l
Nuarimol 0.05 µg/l
Oxamyl 0.05 µg/l
Paclobutrazol 0.05 µg/l
Penconazole 0.05 µg/l
Phosphamidon 0.05 µg/l
Pirimicarb 0.05 µg/l
Prochloraz 0.05 µg/l
Profenophos 0.05 µg/l
Prometryn 0.05 µg/l
Propachlor 0.05 µg/l
Propham 0.05 µg/l
Propoxur 0.05 µg/l
Propyzamide 0.05 µg/l
Prosulfocarb 0.05 µg/l
Propiconazole 0.05 µg/l
Pyrimethanil 0.05 µg/l
Simazine 0.05 µg/l
Terbuthylazine 0.05 µg/l
Tebuconazole 0.05 µg/l
Terbutryn 0.05 µg/l
Thiamethoxam 0.05 µg/l
Triadimefon 0.05 µg/l
Triadimenol 0.05 µg/l
Triazophos 0.05 µg/l
Triflusulfuron-methyl 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.05 µg/l
Aldicarb sulfoxide 0.05 µg/l

Pesticider med LCMS (etter derivatisering)

Analyseinfo

Pris: 6.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Atrazine 0.01 µg/l
Atrazine-desethyl 0.01 µg/l
Klorfenvinfos 0.01 µg/l
Linuron 0.02 µg/l
Metalaxyl 0.01 µg/l
Propachlor 0.01 µg/l
Propiconazole 0.01 µg/l
Simazine 0.01 µg/l
Terbuthylazine 0.01 µg/l
Metribuzin 0.03 µg/l
Metsulfuron-methyl 0.01 µg/l
Tifensulfuron-metyl 0.01 µg/l

Pesticider - LCMS (screening II) (OV-3Y)

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Azinphos-methyl 0.1 µg/l
Bromophos-ethyl 0.05 µg/l
Kaptan 0.05 µg/l
Carbophenothion 0.05 µg/l
Klorfenvinfos 0.05 µg/l
Klorpyrifos 0.05 µg/l
Chlorpyrifos-methyl 0.05 µg/l
Demeton-S-methyl 0.1 µg/l
Diazinon 0.1 µg/l
Dichlorvos 0.05 µg/l
Dimethoate 0.05 µg/l
Ethion 0.05 µg/l
Fenitrothion 0.05 µg/l
Fention 0.05 µg/l
Malathion 0.05 µg/l
Parathion-ethyl 0.05 µg/l
Parathion-methyl 0.05 µg/l
Phorate 0.1 µg/l
Phosmet 0.05 µg/l
Pirimiphos-ethyl 0.05 µg/l
Prothiofos 0.05 µg/l

Pesticider ved GCMS - SPE

Analyseinfo

Pris: 2.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml Glass
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Pesticider pakke i vann

Analyseinfo

Pris: 6.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-amino-4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin 0.05 µg/l
2-isopropyl-6-metyl-4-pyrimidinol 0.05 µg/l
3,5,6-Trichloropyridin-2-ol 0.05 µg/l
Amidithion 0.05 µg/l
Anilazin 0.05 µg/l
Atrazine-desethyl desisopropyl 0.05 µg/l
Azaconazole 0.05 µg/l
Buprofezin 0.05 µg/l
Clofentezine 0.05 µg/l
Desmedipham 0.05 µg/l
Dimetaklor CGA 369873 0.05 µg/l
Dimethenamid ESA 0.05 µg/l
Dimethenamid OA 0.05 µg/l
Dimetylaminosulfanilid 0.05 µg/l
Famoxadone 0.05 µg/l
Famfur 0.05 µg/l
Fenamifos sulfon 0.05 µg/l
Fenamifos sulfat 0.05 µg/l
Fenothiocarb 0.05 µg/l
Flufenacet ESA 0.05 µg/l
Flufenacet OA 0.05 µg/l
Fluquinconazole 0.05 µg/l
Flutriafol 0.05 µg/l
Fosthiazate 0.05 µg/l
Furalaxyl 0.05 µg/l
Imidacloprid 0.05 µg/l
Jodosulfuron-metyl 0.05 µg/l
Isoxaflutole 0.05 µg/l
Isoxaflutole dieketonitrile 0.05 µg/l
Metolaklor CGA 368208 0.05 µg/l
Metolaklor NOA 413173 0.05 µg/l
Myclobutanil 0.05 µg/l
Norflurazon 0.05 µg/l
Pethoxamid ESA 0.05 µg/l
Phenmedipham 0.05 µg/l
Propazine-2-hydroxy 0.05 µg/l
Pyraclostrobin 0.05 µg/l
Kvinalfos 0.05 µg/l
Tebufenpyrad 0.05 µg/l
Thiacloprid 0.05 µg/l
Tolclofos-methyl 0.05 µg/l
Trietazine 0.1 µg/l
Trifloxystrobin 0.05 µg/l
Triflumuron 0.05 µg/l
Trinexapac ethyl 0.05 µg/l
Zoxamide 0.05 µg/l

Pesticider med LCMS (screening II) - direkte injeksjon

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Siktanalyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm %
63µm - 2mm %
20µm - 63µm %
2µm - 20µm %
<2µm %

Kornfordeling i vann, 5 fraksjoner

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Korngradering i urent vann

Analyseinfo

Pris: 1.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Akkreditering: Nei

/ Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.05 mg/l

Bromider (Br) - oppløst - ved IC - lave grenser

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Fremmedstoffer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogenperoksid 6 mg/l

Hydrogenperoksid (H2O2) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: DIN 38409-15:1987-06
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA

Kombinasjonspakker / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/ml
pH 4-10
Turbiditet 0.1 FNU
Fargetall 2 mg Pt/l

Nettkontroll drikkevann

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kimtall:ISO 6222,Koliforme:ISO 9308-1,pH:ISO 10523,Turbiditet:ISO 7027;Fargetall ISO 7887
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
1 Måleusikkerhet log10 0,20 CFU/ml
2 Måleusikkerhet 0.15 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.05 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Nitrat (NO3) 0.04 mg/l
Nitritt (NO2) 0.04 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.01 mg/l
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0.01 mg/l

Anioner (Br, F, Cl, NO2, NO3, SO4) - IC

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 0.0001 µg/l
PBDE-154 0.0010 µg/l
PBDE-203 0.0010 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 0.010 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 0.010 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 0.0050 µg/l
Bisfenol A 0.050 µg/l
4-n-Nonylfenol 10 ng/l
4-t-Oktylfenol 10 ng/l
OP1EO 10 ng/l
OP2EO 10 ng/l
OP3EO 10 ng/l
NP1EO 100 ng/l
NP2EO 100 ng/l
NP3EO 100 ng/l
Fenol 0.10 µg/l
o-kresol 0.10 µg/l
m-kresol 0.10 µg/l
p-kresol 0.10 µg/l
2,3-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,6-dimetylfenol 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 0.10 µg/l
2-isopropylfenol 0.10 µg/l
3-tert-butylfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l
Tributyltinnkation (TBT) 1 ng/l
Trifenyltinnkation 1 ng/l
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1.0 µg/l
Di-isodekylftalat (DIDP) 1.0 µg/l
Di-isononylftalat (DINP) 1.0 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.010 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.010 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.010 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.010 µg/l
1,2-dikloretan 0.5 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.20 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.20 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.50 µg/l
Trikloreten 0.10 µg/l
Tetrakloreten 0.10 µg/l
C9-alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C10-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C11-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C12-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C13-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C14-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
2,4-D 0.10 µg/l
MCPA 0.10 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.10 µg/l
2,4,5-T 0.10 µg/l
2,4,5-TP 0.10 µg/l
MCPB 0.10 µg/l
2,4-DB 0.10 µg/l
2,4-DP (dikloprop) 0.10 µg/l
Sum fenoksisyrer

Deponi 5 årlig sigevann tilleggspakke (uten tokstester)

Analyseinfo

Pris: 22.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 5000ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Merk at denne pakken er ekslusive analysene for ettårig deponipakke
LINK
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH 1.00
Ledningsevne (konduktivitet) 0.1 mS/m
Suspendert stoff 5 mg/l
KOF-Mn/Cr 5 mg/l
BOF-5 1 mg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 mg/l
Nitrogen, total 0.1 mg/l
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg N/l
Fosfor (P-total) 0.01 mg/l
As, arsen 0.6 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Fe, jern 0.01 mg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.01 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 µg/l

Deponipakke i vann, oppsluttede metaller

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: 1 L glassflaske, 2x500 ml PET + 2x500 ml plastflaske + 60 ml plast + 60 ml m/H2SO4 + 60 ml mørk glassflaske m/HCI
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestemmelse av suspendert stoff i rentvann, sjøvann, badebassengvann og avløpsvann ihht NS EN 872 (2005). Filtrert med GF/A filter, porestørrelse 1.6µm
ALS CZ, ALS LUL og ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Ba, barium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
Mo, molybden 0.5 µg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
Pb, bly 0.2 µg/l
Sn, tinn 0.5 µg/l
V, vanadium 0.05 µg/l
Zn, sink 2 µg/l
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.3 µg/l
Sum BTEX 0.55 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.2 µg/l
Klorbenzen 0.1 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
Sum av 3 diklorbenzener 0.15 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.2 µg/l
Sum av 3 triklorbensener 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 µg/l
Sum av 3 tetraklorbensener 0.015 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 µg/l
2-monoklorfenol 0.1 µg/l
3-monoklorfenol 0.1 µg/l
4-monoklorfenol 0.1 µg/l
2,3-diklorfenol 0.1 µg/l
2,4+2,5-diklorfenol 0.2 µg/l
2,6-diklorfenol 0.1 µg/l
3,4-diklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.1 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
pentaklorfenol 0.1 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-alfa 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-beta 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-gamma 0.01 µg/l
Aldrin 0.005 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l
Diklormetan 6 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-Diklorpropan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
vinylklorid 1 µg/l

Envipack (Metaller, mineralolje(TPH), PAH-16, PCB-7, klorerte pesticider, BTEX, klorbensener, klorfenoler)

Analyseinfo

Pris: 4.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 2500 ml glass + 60 ml plast
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ og ALS Luleå

Øvrige analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Betingelsen for at det utføres smak på en drikkevannsprøver er at kravene i drikkevannsforskriften for "Drikkevannspakke A" for mikrobiologi er oppfylt, det vil si at for e.coli, koliforme bakterier og intestinale enterokokker skal resultatet være <1. For kimtall skal resultatet være <300
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargetall 1 2-250 mg Pt/l

Fargetall

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml toppfylt
Emballasje: 500 ml PET flaske
Metode: NS-EN ISO 7887
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 5 dager etter prøveuttak. Oppbevares mørkt.
For grunnvannsprøver med høyt innhold av Fe bør analyse utføres innen 5 minutter
pH, turb, ledningsevne, alkalinitet og fargetall kan utføres på en toppfylt flaske 500 mL PET.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann og sjøvann
Måleusikkerhet 15%

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.0015 mmol/L
Kalsium hardhet 0.0013 mmol/L
Magnesium hardhet 0.02 mmol/L
Hardhet som CaCO3 0.15 mg CaCO3/L
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Mg, magnesium 0.003 mg/l

Hardhet med CaCO3

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Radon-222 5 Bq/l

Radon-222

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 300 ml
Emballasje: Spesialflaske 300ml, kontakt ALS
Mørk glass kan benyttes unntaksvis
Metode: CSN 757624, kap.6
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles og påføres prøvetakingstidspunkt
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, aktivt 0.03 mg/l

Klor, bundet i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo

Næringsmiddelanalyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Smak i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Betingelsen for at det utføres smak på en drikkevannsprøver er at kravene i drikkevannsforskriften for "Drikkevannspakke A" for mikrobiologi er oppfylt, det vil si at for e.coli, koliforme bakterier og intestinale enterokokker skal resultatet være <1. For kimtall skal resultatet være <300
Lab: ALS Oslo

Isotopes / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Total indikativ dose 0.03 mSv/år

Total indikativ dose

Analyseinfo

Pris: 2.910 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kalkulering på bakgrunn av analyse av radionuklider
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tritium 1 10 Bq/l

Tritium

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9698
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ

1 Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 0.05 Bq/l
Gross beta aktivitet 0.1 Bq/l

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Alfa: CSN 757611, Beta: CSN 757612
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ra-226 0.03 Bq/l
Ra-228 0.05 Bq/l
Th-228 0.03 Bq/l

Radium 226, Radium 228 og Thorium 228 fra HR gammaspektrometri i vann

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 4000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gammaspektoskopi
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs-134 0.050 Bq/l
Cs-137 0.050 Bq/l
I-131 0.050 Bq/l

Radionuklider, kunstige, i vann

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 10 µg/l
Fraksjon >C12-C16 10 µg/l
Fraksjon >C16-C22 10 µg/l
Fraksjon >C22-C35 10 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) µg/l

Olje, TPH >C10-C40 [OV-20c-drikkevann]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Inkludert florisilrens iht. ISO 9377-2
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(b)fluoranten 0.004 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.002 µg/l
Benzo(a)pyren 0.002 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.003 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.003 µg/l

PAH-5 i drikkevann iht. Drikkevannsforskriften [OV-1-drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 550
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 25 µg/l
Dietylenglykol (DEG) 20 µg/l
Trietylenglykol (TEG) 20 µg/l
Propylenglykol (PG) 20 µg/l
Monoetylenglykol (MEG) som C 10 µg C/l
Dietylenglykol (DEG) som C 10 µg C/l
Trietylenglykol (TEG) som C 10 µg C/l
Propylenglykol (PG) som C 10 µg C/l

Glykoler (MEG, DEG, TEG; PG) i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Glykoler var inkludert i 2001 versjonen av drikkevannsforskriften. Kunde er selv ansvarlig for å vurdere om det er behov for å få dette analysert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg/l

Bensen iht. Drikkevannsforskriften [OV-5 DRIKKE]

Analyseinfo

Pris: 925 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Flyktige organiske forbindelser [OV-5+6]

Analyseinfo

Pris: 2.170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Partikler/asbest / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Partikkelbestemmelse, kvalitativ i vann [A-4G]

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er kvalitativ og benyttes for å identifisere hvilke partikkeltyper som forekommer i støv eller et material. Partiklene deles opp i grupper avhenging av sammensetningen.Kan benyttes for å se etter spesifikke partikler eller finne ut av opprinnelsen.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Asbest i vann, kvantitativ ved bruk av TEM (A-100.2)

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 100.2 (EPA 600/R-94/134)
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Filtrert volum ml
Karbonrike partikler f.eks. PP, PE, PS Antall partikler
Organiske partikler f.eks. PMMA, PUR, PET Antall partikler
Organiske partikler med silisium f.eks. plast, gummi Antall partikler
Organiske partikler med klor, f.eks. PVC Antall partikler
Organiske partikler med fluor, f.eks. PTFE Antall partikler

Mikroplast ekskludert svarte partikler i drikkevann [A-7a-Bas]

Analyseinfo

Pris: 4.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 25 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: Mikro-FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleområde: 20 - 500 µm
Lab: ALS Malaysia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Filtrert volum ml
Karbonrike partikler f.eks. PP, PE, PS Antall partikler
Organiske partikler f.eks. PMMA, PUR, PET Antall partikler
Organiske partikler med silisium f.eks. plast, gummi Antall partikler
Organiske partikler med klor, f.eks. PVC Antall partikler
Organiske partikler med fluor, f.eks. PTFE Antall partikler

Mikroplast ekskludert svarte partikler i urent vann [A-7b-Bas]

Analyseinfo

Pris: 5.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 25 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: Mikro-FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleområde: 20 - 500 µm
Lab: ALS Malaysia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Filtrert volum ml
Karbonrike partikler f.eks. PP, PE, PS Antall partikler
Organiske partikler f.eks. PMMA, PUR, PET Antall partikler
Organiske partikler med silisium f.eks. plast, gummi Antall partikler
Organiske partikler med klor, f.eks. PVC Antall partikler
Organiske partikler med fluor, f.eks. PTFE Antall partikler
Svarte partikler µg

Mikroplast inkludert svarte partikler i drikkevann [A-7a-Plus]

Analyseinfo

Pris: 5.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 25 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: Mikro-FTIR + Pyrolyse GCMS for svarte partikler
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleområde: 20 - 500 µm
Lab: ALS Malaysia

Industri / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Oktametylsyklotetrasiloksan 1 µg/l
Dekametylsyklopentasiloksan 1 µg/l
Heksametylsyklotrisiloksan 5 µg/l
Dekametylsyklopentasiloksan 1 µg/l
Oktametyltrisiloksan 1 µg/l
Heksametylsiloksan 1 µg/l
Dodekametylsykloheksasiloksan 1 µg/l

Siloksaner i vann

Analyseinfo

Pris: 3.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Industri
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA

Øvrig / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Nonan 0.01 µg/l

Permetrin i vann

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrig
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6468-F1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA