Packages: 3
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Radiologi

Radiologi / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Biomasse Karbon 11 %
C-14 70 Bq/kg C
Biomasse ratio 31 %
C-14 25 Bq/kg tørrstoff
C-total (karbon total) 0.1 % tørrstoff

Karbon-14 (C-14) ved LSC etter separasjon - lav grense

Analyseinfo

Pris: 7.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Radiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ