Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i avfall

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ