Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff
Sum oksider 1 % tørrstoff
LOI % tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 1 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 10 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske, etter smelte [G-6]

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert