Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg

CCA (krom, kobber, arsen) i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD