Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 30 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 0.5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 20 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.04 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.03 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 50 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.02 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff

Metaller (20) i masse og flis [MF-1]

Analyseinfo

Pris: 1.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå