Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

Tilleggsmetall til metallpakke i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: avhenger av valgt hovedpakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%