Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cd, kadmium 1 0,02 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,01 mg/kg
Ni, nikkel 0,1 mg/kg
Pb, bly 1.0 mg/kg
Zn, sink 0,4 mg/kg

Tungmetaller i materialer (8 metaller) [I-1c (I-2 utvalg)]

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD