Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Klorerte paraffiner 1 påvist/ikke påvist

Klorparafiner kvalitativ + PCB-7 i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 Påvises klorparafiner >1000 mg/kg kan egen analyse for kort- og mellomkjedede klorparafiner utføres for å sjekke om prøven må håndteres som farlig avfall
Parameteren er ikke akkreditert