Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2 mg/kg
Alifater >C8-C10 2 mg/kg
Alifater >C10-C12 5 mg/kg
Alifater >C12-C16 5 mg/kg
Alifater >C16-C35 10 mg/kg

Alifater >C5-C35 i materialer [OG-20G]

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09.00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark