Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.04 mg totalt

Fluorid (F-) i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 4752
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ