Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea

Urea i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 3.450 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38406-E5 etter urease-behandling
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA