Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:

HCl/HF/HBr i absorpsjonsløsninger

Analyseinfo

Pris: 1.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,80%
Lab: GBA