Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total

Fluor-total sintringsmetode i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.870 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: Sintring
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå