Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.4 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.5 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Metaller i plast (10 metaller) [I-4a]

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå