Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Komponent: Rapporteringsgrense:
DR CALUX - organisk ekstrakt ng/kg TS TEQ

DR CALUX - organisk ekstrakt

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Dioksin reseptor test
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: DR CALUX: Testen avgjør hvor mange dioksinreseptorer i leverceller som trigges av dioksiner. Evalueres mot referansekomponent 2,3,7,8 TCDD. Måleusikkerhet: 26%
Lab: GBA