Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium
Cd, kadmium
Pb, bly

E-3c, Metaller i kjøkkenutstyr ("leppetest") (Ba, Cd, Pb)

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå