Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0,1 mg/kg
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0.1 mg/kg
Au, Gull 0.1 mg/kg
B, bor 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 0.1 mg/kg
Bi, vismut 0.1 mg/kg
Ca, kalsium 50 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Ce, cerium 0.1 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cs, cesium 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.5 mg/kg
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg
Er, erbium 0.1 mg/kg
Eu, europium 0.1 mg/kg
Fe, jern 2 mg/kg
Ga, gallium 0.1 mg/kg
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg
Ge, Germanium 0.1 mg/kg
Hf, hafnium 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg
Ho, holmium 0.1 mg/kg
Ir, Iridium 0.1 mg/kg
K, kalium 50 mg/kg
La, lantan 0.1 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Lu, lutetium 0.1 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Na, natrium 50 mg/kg
Nb, niob 0.1 mg/kg
Nd, neodym 0.1 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Pd, Palladium 0.1 mg/kg
Pr, praseodym 0.1 mg/kg
Pt, Platina 0.1 mg/kg
Re. Rhenium 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 0.1 mg/kg
S, svovel 100 mg/kg
Sb, antimon 0.1 mg/kg
Sc, scandium 0.1 mg/kg
Se, selen 0.5 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sn, tinn 0.1 mg/kg
Sr, strontium 0.5 mg/kg
Ta, tantal 0.1 mg/kg
Tb, terbium 0.1 mg/kg
Te, Tellur 0.1 mg/kg
Th, thorium 0.1 mg/kg
Ti, titan 0.5 mg/kg
Tl, thallium 0.5 mg/kg
Tm, thulium 0.1 mg/kg
U, uran 0.1 mg/kg
W, wolfram 0.1 mg/kg
V, vanadium 0.1 mg/kg
Y, yttrium 0.1 mg/kg
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg

Metaller i polymere materialer [I-5]

Analyseinfo

Pris: Se nedenfor
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 1000 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå