Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske 550°C 0,10 %

Askeinnhold i flytende brensel PR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ