Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 mg/l

Klorid i absorpsjonsløsninger PR

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1911
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ