Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.1 µg totalt

ABS-Cr6, Cr6+ i absorbsjonsløsning PR

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: Basert på EPA 425, ISO 16740
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ