Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Kvikksølv (Hg) i absorpsjonsløsning ABS-2 PR

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: SS-EN 13211, ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå