Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.025 µg/l
Co, kobolt 0.025 µg/l
Cr, krom 0.025 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Ni, nikkel 0.25 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Sb, antimon 0.05 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
V, vanadium 0.025 µg/l

Metaller i absorpsjonsløsning ABS-1 LU

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: SS-EN 14385, ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå