Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0,5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0,5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,01 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 1 mg/kg tørrstoff
B, bor 5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 50 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 5 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 50 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 15 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 2 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 0,2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 5 mg/kg tørrstoff

Metaller i brensel PR

Analyseinfo

Pris: 1.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ