Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.02 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.3 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.2 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 2.5 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.8 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i kull (21 metaller + oksider) MG-4 LU

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå