Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20-16000 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i slam og sediment, NS 4714

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Akkreditert for slam og sedimenter
Lab: ALS Oslo