Packages: 95
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer

Elementer / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.4 mg/kg tørrstoff

Tungmetaller (8 metaller inkl Hg) i jord [MS-1]

Analyseinfo

Pris: 905 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DS 259
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Måleusikkerhet 14%
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff

Metaller (22 elementer incl. Hg) i jord [M-1c]

Analyseinfo

Pris: 905 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.04 mg/kg tørrstoff

Antimon (Sb) i jord [M-1c Sb]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Angi tilleggsmetall på bestilling. Velg hovedpakke først 1

Tilleggsmetall i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: Metode, akkrediteringsstatus etc. avhenger av hovedpakken metallet er tillagt.
Anmerkninger:
1 Rapporteringsgrense avhenger av valgt metall og hovedpakke
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0,2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0,4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller - enkeltelement, ett element i jord gruppe 1

Analyseinfo

Pris: 1.455 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff

Hg-J, Kvikksølv (Hg), total innhold i jord

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.2 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.5 mg/kg tørrstoff

Metaller (4) i jord, slam og sediment, kongevann oppslutning [M-AR]

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller (10) i jord, slam og sediment, HNO3 oppslutning [M-2]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.05 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.2 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.02 % tørrstoff
CaO 0.1 % tørrstoff
Fe2O3 0.03 % tørrstoff
MgO 0.02 % tørrstoff
MnO2 0.002 % tørrstoff
P2O5 0.02 % tørrstoff
K2O 0.03 % tørrstoff
SiO2 0.1 % tørrstoff
Na2O 0.03 % tørrstoff
TiO2 0.002 % tørrstoff

Metaller i jord (21 metaller + oksider) [MG-1]

Analyseinfo

Pris: 2.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Oppslutning: For bestemmelse av As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S og Zn tørkes prøven ved 50°C og utlutes i 7M HNO3 for slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 for jord. Andre stoffer bestemmes etter smelting med litiummetaborat etterfulgt av oppløsning i fortynnet salpetersyre.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr3+ 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff

Cr(III) og Cr(VI) i jord, Cr3+ Cr6+

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Cr-tot:EPA 200.7, ISO 11885, Cr6+_ EN 15182, EPA 3060A. Cr3+ er differansen mellom disse
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 1 0.2 mg/kg tørrstoff

Cr(VI) i jord, Cr6+

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: ISO 15192:2021
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
P-AL 1,5 mg/100g TS
K-AL 1,5 mg/100g TS
Ca-AL 1,0 mg/100g TS
Mg-AL 1,0 mg/100g TS
Na-AL 1,5 mg/100g TS

AL-løselige (Ammoniumlaktat) Næringsstoffer i jord

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller glasskrukke
Metode: ISO 11885, prøveopparbeidelse iht SS028310
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.5 mg/l
P, fosfor 0.06 mg/l
K, kalium 0.03 mg/l
S, svovel 0.03 mg/l
Na, natrium 0.01 mg/l
B, bor 0.007 mg/l
Cu, kobber 0.002 mg/l
Fe, jern 0.003 mg/l
Mn, mangan 0.002 mg/l
Mo, molybden 0.003 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.02 mg/l
Cd, kadmium 0.002 mg/l
Mg, magnesium 0.002 mg/l
Al, aluminium 0.001 mg/l

CAT (CaCl2/DTPA)-løselige næringsstoffer i jord

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 300 mg/kg tørrstoff

Fluor total i jord

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, ioneselektiv elektrode
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 5 mg/kg tørrstoff

Fosfor (total) i jord

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor, F 1 % tørrstoff
Klor 1 % tørrstoff
Br, Brom 1 % tørrstoff
I, Jod 1 % tørrstoff

Halogener i jord (enkeltvis F, Cl, Br, I)

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Forbrennning: DIN 51727B, Analyse ISO 10304-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 20 mg/kg

Halogener total (TX) i jord

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 100 mg/kg

Klor total i jord

Analyseinfo

Pris: 1.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 16994, EN 14582, EN 15408
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 1 0,1 %

Svovel (total) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jern II (Fe2+) 0,05 % tørrstoff
Jern III (Fe3+) 0,10 % tørrstoff

Fe2+/Fe3+ i jord (toverdig/treverdig jern)

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Plast
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i jord/sediment

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i jord [TC-1]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 100 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 500 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 200 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 100 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 10 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 200 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 10 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i jord [TC-2]

Analyseinfo

Pris: 1.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS etter smelte.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 100 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,05 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 50 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0,5 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 100 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0,05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0,05 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0,1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0,2 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,5 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0,2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0,05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0,5 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i jord [TC-3]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.2 mg/kg tørrstoff

Cr3+ Cr6+ Cr-total i jord

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Cr-tot:DS259:2003+DS16170:2016, Cr6+: ISO 15192:2021, Cr3+ beregnet
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 %
Hf, hafnium 0.5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.5 mg/kg tørrstoff
Os, Osmium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.5 mg/kg tørrstoff

Metaller av ICP-MS gruppe 4

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs, cesium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ge, Germanium 0.5 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.5 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.5 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.5 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
Pt, Platina 0.5 mg/kg tørrstoff
Rh, Rhodium 0.5 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.5 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.5 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.1 mg/kg tørrstoff

Metaller - ICP-MS - autoklav oppslutning - gruppe 3

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS, SS-EN ISO 17294-2
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.5 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Ba, barium 0.2 mg/kg
Be, beryllium 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Fe, jern 3 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Li, litium 1 mg/kg
Mn, mangan 0.5 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.4 mg/kg
Ni, nikkel 5 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
Ag, sølv 0.5 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
Tl, thallium 0.5 mg/kg
Sn, tinn 1 mg/kg
V, vanadium 0.1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Single metaller i bygnings materialer [ADD metaller]

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
V, vanadium mg/kg tørrstoff

Vanadium i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mo, molybden 0.3 mg/kg tørrstoff

Molybden i jord

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: DS 259
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mn, mangan mg/kg tørrstoff

Mangan i jord, tilleggselement

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sn, tinn mg/kg tørrstoff

Tinn i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Oppslutning med HCl + D/EN ISO 11885:2009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Co, kobolt mg/kg tørrstoff

Kobolt, i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff

Kvikksølv (Hg) hot-block ekstraherbare metaller - PSA

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: CZ_SOP_D06_02_096 ( CSN EN ISO 17852, PSA Application Note 025, ISO 16772 prøver opparbeidet i henhold til CZ_SOP_D06_02_J02 (CSN EN 13657, ISO 1146) kap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14) Bestemmelse av Kvikksølv ved Fluorescens-spektrometri. Prøven ble homogenisert og mineralisert ved kongevann før analyse.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.001 mg/kg tørrstoff

Kvikksølv (Hg) hot-block ekstraherbare metaller - lav - PSA

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: CZ_SOP_D06_02_096 ( CSN EN ISO 17852, PSA Application Note 025, ISO 16772 prøver opparbeidet i henhold til CZ_SOP_D06_02_J02 (CSN EN 13657, ISO 1146) kap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14) Bestemmelse av Kvikksølv ved Fluorescens-spektrometri. Prøven ble homogenisert og mineralisert ved kongevann før analyse.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium mg/kg tørrstoff

Kalsium, i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 1 mg/kg tørrstoff

Antimon i jord

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Oppslutning med HCl + DS/EN 16170:2016
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 %
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Tungmetaller i jord [M-1c]

Analyseinfo

Pris: 905 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink mg/kg tørrstoff
V, vanadium mg/kg tørrstoff
W, wolfram mg/kg tørrstoff
Ti, titan mg/kg tørrstoff
Sn, tinn mg/kg tørrstoff
Tl, thallium mg/kg tørrstoff
Te, Tellur mg/kg tørrstoff
Ta, tantal mg/kg tørrstoff
S, svovel mg/kg tørrstoff
Sr, strontium mg/kg tørrstoff
Na, natrium mg/kg tørrstoff
Ag, sølv mg/kg tørrstoff
Si, silisium mg/kg tørrstoff
Se, selen mg/kg tørrstoff
K, kalium mg/kg tørrstoff
P, fosfor mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel mg/kg tørrstoff
Mo, molybden mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv mg/kg tørrstoff
Mn, mangan mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium mg/kg tørrstoff
Pb, bly mg/kg tørrstoff
Fe, jern mg/kg tørrstoff
I, Jod mg/kg tørrstoff
Cu, kobber mg/kg tørrstoff
Co, kobolt mg/kg tørrstoff
Cr, krom mg/kg tørrstoff
Klorid (Cl-) mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium mg/kg tørrstoff
Ce, cerium mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium mg/kg tørrstoff
Bromid mg/kg tørrstoff
Ba, barium mg/kg tørrstoff
As, arsen mg/kg tørrstoff
Sb, antimon mg/kg tørrstoff
Al, aluminium mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium mg/kg tørrstoff
Y, yttrium mg/kg tørrstoff
Nb, niob mg/kg tørrstoff
Bi, vismut mg/kg tørrstoff

XRF analyse i jord, rapportert i mg/kg DW

Analyseinfo

Pris: 2.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 15309
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
For optimalt resultat må prøven være homogern
For lavere rapporteringsgrense, se link
PAKKE E-2D
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Syreoppløselig svovel 2 mg/kg tørrstoff

Syreoppløselig svovel i jord

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium mg/kg tørrstoff

Aluminium i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 1 mg/kg tørrstoff
B, bor 1 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 50 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 5 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 50 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 15 mg/kg tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 1 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 5 mg/kg tørrstoff

Metaller i jord gruppe 2, Hotblock oppslutning

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Glass
Metode: US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.4 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.2 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 10 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.5 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 3 mg/kg tørrstoff

Metaller i jord gruppe 1, Hotblock oppslutning

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Glass
Metode: US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bi, vismut 0.05 mg/kg tørrstoff
B, bor 10 mg/kg tørrstoff
Ce, cerium 0.05 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.05 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.05 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ge, Germanium 1 2 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.05 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.05 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.05 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.05 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
Pt, Platina 0.05 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Re. Rhenium 0.05 mg/kg tørrstoff
Rh, Rhodium 0.5 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.05 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.5 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 0.5 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.05 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.06 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg tørrstoff

Totalt metallinnhold i faste matriser, Tilleggselementer [TC-3-ADD]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 5 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.4 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.5 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff

Metaller i jord gruppe 1, Autoklav oppslutning

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Emballasje: Rilsanpose
Metode: US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 1 mg/kg tørrstoff
B, bor 5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 50 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 1 mg/kg tørrstoff
K, kalium 5 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 50 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 15 mg/kg tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 5 mg/kg tørrstoff

Metaller i jord gruppe 2, Autoklav oppslutning

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Emballasje: Rilsanpose
Metode: US EPA 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.01 µg totalt
Cr, krom 0.1 µg totalt
Co, kobolt 0.03 µg totalt
Cu, kobber 0.3 µg totalt
Pb, bly 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.05 µg totalt
Hg, kvikksølv 0.04 µg totalt
Ni, nikkel 0.08 µg totalt
V, vanadium 0.2 µg totalt
Zn, sink 1 µg totalt
Fe, jern 10 µg totalt
Ti, titan 0.1 µg totalt

Bestemmelse av suspendert materiale og metaller [M-2-SUSP]

Analyseinfo

Pris: 2.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Ca 1-2L avhengig av mengden suspendert materiale
Emballasje: 1000 ml PE
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: M-2 susp brukes til suspendert materiale med relativt høye nivåer av grunnstoffer. I tillegg til analyse av elementer, inneholder den også en gravimetrisk asfaltbestemmelse. For suspendert materiale med ekstremt lave nivåer av elementer, M-4 susp.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 0.05 mg/kg tørrstoff
B, bor 10 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 100 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.05 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.05 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 50 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.05 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pt, Platina 0.05 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.1 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 100 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.5 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 0.5 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.2 mg/kg tørrstoff

Tilleggsmetall i faststoff, HNO3/HCl /HF-oppslutning [TC-1-ADD]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.4 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.1 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 0.01 mg/kg tørrstoff
B, bor 2 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 20 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 10 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 5 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.2 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 50 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.2 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.02 mg/kg tørrstoff

Tilleggselementer til M-2 [M-2-ADD]

Analyseinfo

Pris: 4.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.08 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 0.05 mg/kg tørrstoff
B, bor 5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 40 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.05 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.05 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.05 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.05 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.2 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.05 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 5 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.2 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 10 mg/kg tørrstoff
Pt, Platina 0.2 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Re. Rhenium 0.02 mg/kg tørrstoff
Rh, Rhodium 0.5 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.05 mg/kg tørrstoff
Se, selen 5 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 40 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.5 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 0.2 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.05 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.05 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.2 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 2 mg/kg tørrstoff

Tilleggselementer, kongevann oppslutning [M-AR-ADD]

Analyseinfo

Pris: 7.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.1 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.1 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.1 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.3 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 1 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.05 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.1 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.05 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 1 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 1 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.05 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold metaller i solid matriks, oppslutning ved fusjon, tilleggselementer [TC-2-ADD]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS etter smelte.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ce, cerium 0.1 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.1 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.1 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.05 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.1 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.05 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.1 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.05 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff

Totalt innhold av sjeldne jordelementer (16 metaller) i fast matriks [TC-REE]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for enkeltelementer: 750 kr, deretter 250 kr per element.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Os, Osmium 0.01 mg/kg tørrstoff

Osmium (Os) i fast materiale (10ppb)

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast/glass
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff

Tilleggsmetall Kvikksølv (Lav LOR) i jord, slam og sediment [M-2-Hg-lav]

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: 100 ml PE
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 0.1 %

Totalt klor (Cl) ved ioneselectiv elektrode

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast/glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
In, Indium mg/kg tørrstoff

Indium (total) i fast material etter oppslutning [TC-3]

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS i hht. SS-EN ISO 17294-2:2016, US EPA Metode 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
K, kalium 2 mg/kg tørrstoff

Kalium i jord, tillegg

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: DS 259:2003+DS/EN 16170:2016
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 2 mg/kg
Sb, antimon 0.1 mg/kg
As, arsen 2 mg/kg
Ba, barium 0.1 mg/kg
Be, beryllium 3 mg/kg
Bi, vismut 0.05 mg/kg
B, bor 20 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Ca, kalsium 1000 mg/kg
Ce, cerium 0.02 mg/kg
Cs, cesium 0.05 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cu, kobber 3 mg/kg
Dy, dysprosium 0.02 mg/kg
Er, erbium 0.03 mg/kg
Eu, europium 0.01 mg/kg
Gd, gadolinium 0.1 mg/kg
Ga, gallium 0.3 mg/kg
Ge, Germanium 1 mg/kg
Au, Gull 0.3 mg/kg
Hf, hafnium 0.05 mg/kg
Ho, holmium 0.02 mg/kg
In, Indium 0.2 mg/kg
Ir, Iridium 0.3 mg/kg
Fe, jern 4 mg/kg
La, lantan 0.03 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Li, litium 1 mg/kg
Lu, lutetium 0.01 mg/kg
Mg, magnesium 0.5 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.3 mg/kg
Mo, molybden 0.1 mg/kg
Nd, neodym 0.02 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
Nb, niob 0.05 mg/kg
Pd, Palladium 0.3 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Pt, Platina 0.3 mg/kg
K, kalium 2 mg/kg
Pr, praseodym 0.3 mg/kg
Re. Rhenium 0.02 mg/kg
Rh, Rhodium 0.3 mg/kg
Rb, rubidium 3 mg/kg
Ru, Rutenium 0.3 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sc, scandium 0.05 mg/kg
Se, selen 5 mg/kg
Si, silisium 30 mg/kg
Ag, sølv 0.5 mg/kg
Na, natrium 100 mg/kg
Sr, strontium 0.1 mg/kg
S, svovel 200 mg/kg
Ta, tantal 0.01 mg/kg
Te, Tellur 0.5 mg/kg
Tb, terbium 0.02 mg/kg
Tl, thallium 0.5 mg/kg
Th, thorium 0.2 mg/kg
Tm, thulium 0.03 mg/kg
Sn, tinn 0.5 mg/kg
Ti, titan 0.05 mg/kg
W, wolfram 0.3 mg/kg
U, uran 0.005 mg/kg
V, vanadium 0.05 mg/kg
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg
Y, yttrium 0.05 mg/kg
Zn, sink 5 mg/kg
Zr, zirkonium 0.3 mg/kg

Enkeltelementer i faste stoffer [A01-sol]

Analyseinfo

Pris: 8.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS iht. SS-EN ISO 17294-2:2023, US EPA Metode 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå