Packages: 172
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff

Olje, TPH >C10-C40 i jord, florisilrens [OJ-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tolkning bestilles som tilleggstjeneste til en av oljeanalysene

Kromatogram med tolkning

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 20 mg/kg tørrstoff

Alifater i jord etter SPIMFAB >C5-C35 [OJ-21 Alif]

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, SPIMFAB (GC-MS)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.025 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.025 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
2-Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
3/4 -Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Styren 0.025 mg/kg tørrstoff

BTEX+C3-aromater i jord [OJ-5+C3]

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff

MTBE i jord

Analyseinfo

Pris: 925 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaften 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fenantren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Krysen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 1 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 1 mg/kg tørrstoff
C1-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C3-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C1-fenantren/antracen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-fenantren/antracen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C1-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C3-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff

PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i jord [OJ-1+NPD]

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: PAH: ISO 18287, NPD: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 19,20%
2 NPD er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.002 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.002 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.002 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.002 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.002 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.002 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.002 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.002 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.002 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.002 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(e)pyren 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)fluoren 0.002 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoren 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ae)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff

PAH-22 i jord

Analyseinfo

Pris: 2.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Analyse av Benso(a)fluoren, Benso(b)fluoren, Dibenso(ae)pyren, Dibenso(ah)pyren og Dibenso(ai)pyren er ikke akkreditert
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i jord, kun PFOS og PFOA [OJ-34b]

Analyseinfo

Pris: 2.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DIN 38414
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.0005 mg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.0005 mg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.0005 mg/kg tørrstoff

PFAS-17 Perfluorerte forbindelser i jord standardpakke [OJ-34a]

Analyseinfo

Pris: 2.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff

PFAS-16 Perfluorerte forbindelser i jord, iht. Miljødirektoratets tidligere liste [OJ-34e]

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414, unntatt der det er note
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Prøver inneholdende olje er ikke egnet for analyse

Lab: GBA

1 Intern analysemetode
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser (10 forbindeler inkl TBT) i jord, slam og sediment [OJ-19a]

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser (3 forbindelser: TBT, DBT, MBT) i jord, slam og sediment [OJ-19a3]

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganisk i jord kun TBT [OJ-19A1]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As(III) 0.01 mg/kg tørrstoff
As(V) 0.01 mg/kg tørrstoff
MMA (monometylarsonat) 0.02 mg/kg tørrstoff
DMA (dimetylarsinat) 0.01 mg/kg tørrstoff

Arsenspesiering i jord (As3, As5, DMA, MMA) [OJ-19D]

Analyseinfo

Pris: 3.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, IC-ICP-SFMS etter hydridgenerering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylbly 1.0 µg/kg tørrstoff
Trietylbly 1.0 µg/kg tørrstoff
Tetraetylbly 1.0 µg/kg tørrstoff

Blyorganiske forbindelser i jord [OJ-19B]

Analyseinfo

Pris: 8.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-AED etter derivasjon med Natriumtetrapropylborat
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.10 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff

Alkylfenoler i jord (19 stk) [OJ-18A]

Analyseinfo

Pris: 2.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 22%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
m/p-Kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-Etylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Nonylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Butylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-iso-Propyl-3-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-iso-propylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2-t-Butyl-4-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Butyl-2-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,5-Di-iso-propylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Butylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2-t-Butyl-4-etylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Pentylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
6-t-Butyl-2.4-dimetylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,4-Di-s-butylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Dimet-4-fen(11diMeProp)fenol+ 4(1Et1MeProp)2Me-fenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Heksylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-t-butylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2-Metyl-4-t-oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Heptylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff

Alkylfenoler i jord, utvidert liste (34 forbindelser) [OJ-18F]

Analyseinfo

Pris: 3.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.1 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.1 mg/kg tørrstoff
m/p-Kresol 0.1 mg/kg tørrstoff

Fenol og kresoler i jord [OJ-18B]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8081, EPA 3500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.001 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff

Nonylfenol og nonylfenol etoksilater i jord [OJ-18D]

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 14,80%
2 Måleusikkerhet (MU) 25 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.001 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 1 0.001 mg/kg tørrstoff
Iso-nonylfenol (tekn) 1 0.010 mg/kg tørrstoff

Nonylfenol og oktylfenol i jord [OJ-18C]

Analyseinfo

Pris: 3.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 14,80%
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.001 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 1 0.001 mg/kg tørrstoff
Iso-nonylfenol (tekn) 1 0.01 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP1EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP2EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP3EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff

Nonylfenol, oktylfenol og etoksilater i jord [OJ-18e]

Analyseinfo

Pris: 4.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 14,80%
2 Måleusikkerhet (MU) 25 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Dietylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-propylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-butylftalat (DBP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-isobutylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-pentylftalat (DPP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-oktylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Butylbenzylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-sykloheksylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff

Ftalater i jord [OJ-4]

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg tørrstoff

DEHP (di-(2-etylheksyl)ftalat) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PentaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
HeksaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
HeptaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
OktaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
NonaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff

Bromerte flammehemmere (BFH) i jord standard [OJ-25A]

Analyseinfo

Pris: 6.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrense varierer, ta kontakt for nærmere beskrivelse
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE-138 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-153 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-154 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-183 0.20 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 5.0 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 2.0 µg/kg tørrstoff
Dimetylert TBBPA (m-TBBPA) 1.0 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 5.0 µg/kg tørrstoff
Tribromanisol (TBA) 1.0 µg/kg tørrstoff
PBB-15 0.50 µg/kg tørrstoff
PBB-49 0.20 µg/kg tørrstoff
PBB-52 0.20 µg/kg tørrstoff

Bromerte flammehemmere (BFH) i jord ihht SFT-rapport [OJ-25B]

Analyseinfo

Pris: 9.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0,01 mg/kg tørrstoff

Bisfenol-A i jord

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff
TEQ-Lowerbound 1 ng/kg tørrstoff
TEQ-Upperbound 1 ng/kg tørrstoff

Dioksiner og furaner (PCDD/F) i jord [OJ-22]

Analyseinfo

Pris: 5.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/g TS
PCB 81 ng/g TS
PCB 105 ng/g TS
PCB 114 ng/g TS
PCB 118 ng/g TS
PCB 123 ng/g TS
PCB 126 ng/g TS
PCB 156 ng/g TS
PCB 157 ng/g TS
PCB 167 ng/g TS
PCB 169 ng/g TS
PCB 170 ng/g TS
PCB 180 ng/g TS
PCB 189 ng/g TS
TEQ-Lowerbound ng/g TS
TEQ-Upperbound ng/g TS
PCB 28 ng/g TS
PCB 52 ng/g TS
PCB 101 ng/g TS
PCB 138 ng/g TS
PCB 153 ng/g TS
PCB 180 ng/g TS
Sum av PCB-7 (lower) ng/g TS
Sum av PCB-7 (upper) ng/g TS
2378-TCDD ng/g TS
12378-PeCDD ng/g TS
123478-HxCDD ng/g TS
123678-HxCDD ng/g TS
123789-HxCDD ng/g TS
1234678-HpCDD ng/g TS
OCDD ng/g TS
2378-TCDF ng/g TS
12378-PeCDF ng/g TS
23478-PeCDF ng/g TS
123478-HxCDF ng/g TS
123678-HxCDF ng/g TS
123789-HxCDF ng/g TS
234678-HxCDF ng/g TS
1234678-HpCDF ng/g TS
1234789-HpCDF ng/g TS
OCDF ng/g TS
TEQ-Lowerbound ng/g TS
TEQ-Upperbound ng/g TS

Dioksiner (PCDD/F)+dioksinlignende PCB i jord [OJ-22+OJ-2B]

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Dioksiner/Furaner: EPA 1613, PCB: EPA 1668, mod
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 ng/kg tørrstoff
PCB 81 1 ng/kg tørrstoff
PCB 105 1 ng/kg tørrstoff
PCB 114 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 123 1 ng/kg tørrstoff
PCB 126 1 ng/kg tørrstoff
PCB 156 1 ng/kg tørrstoff
PCB 157 1 ng/kg tørrstoff
PCB 167 1 ng/kg tørrstoff
PCB 169 1 ng/kg tørrstoff
PCB 170 1 ng/kg tørrstoff
PCB 189 1 ng/kg tørrstoff
PCB 28 1 ng/kg tørrstoff
PCB 52 1 ng/kg tørrstoff
PCB 101 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 138 1 ng/kg tørrstoff
PCB 153 1 ng/kg tørrstoff
PCB 180 1 ng/kg tørrstoff
sum PCB-7 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" 1 ng/kg tørrstoff
Sum WHO-TEQ "Upperbound" 1 ng/kg tørrstoff

Dioksiner (PCDD/F)+dioksinlignende PCB+PCB-7 i jord [OJ-22+OJ-2b+OJ-2a]

Analyseinfo

Pris: 9.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Dioksiner/Furaner: EPA 1613, PCB: EPA 1668, mod
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 ng/kg tørrstoff
PCB 81 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 105 1 ng/kg tørrstoff
PCB 114 1 ng/kg tørrstoff
PCB 123 1 ng/kg tørrstoff
PCB 126 1 ng/kg tørrstoff
PCB 156 1 ng/kg tørrstoff
PCB 157 1 ng/kg tørrstoff
PCB 167 1 ng/kg tørrstoff
PCB 169 1 ng/kg tørrstoff
PCB 189 1 ng/kg tørrstoff
Sum PCB (WHO/TEQ) ng/kg tørrstoff

Dioksinlignende PCBer (PCB-WHO) i jord og sediment [OJ-2b]

Analyseinfo

Pris: 4.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av semi-flyktige komponenter

Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i jord [OJ-12a]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 mg/kg tørrstoff
Brommetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.800 mg/kg tørrstoff
Bromklormetan 0.20 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.030 mg/kg tørrstoff
Tribrommetan (bromoform) 0.040 mg/kg tørrstoff
Bromdiklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Dibromklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.010 mg/kg tørrstoff
Triklorfluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklordifluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Kloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.040 mg/kg tørrstoff
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
2,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
1,1-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Triklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-Dibrom-3-klorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Brombenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.030 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.100 mg/kg tørrstoff
Styren 0.040 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.20 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,4-Trimetylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
sek-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
tert-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.10 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff

VOC-EPA, Flyktige organiske forbindelser (59 forb.) i jord OJ-14A

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Etylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Propylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Isopropylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Isobutylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
sek-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
tert-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Pentylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
iso-Pentylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff

Acetater i jord [OJ-11]

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles
Anmerkninger: Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.03 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.01 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.02 mg/kg tørrstoff
Styren 0.04 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.1 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
1,2,4-Trimetylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.1 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.1 mg/kg tørrstoff
sek-Butylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
tert-Butylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
n-Butylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff

Alkylbensener i jord [OJ-17]

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metansyre (Maursyre) 7.50 mg/kg
Eddiksyre (Etansyre) 7.50 mg/kg
Propansyre 7.50 mg/kg
Butansyre (Smørsyre) 7.50 mg/kg
Pentansyre 7.50 mg/kg
Isopentansyre 7.50 mg/kg
Heksansyre 15 mg/kg
2-hydroksypropansyre (Melkesyre) 7.50 mg/kg

Organiske syrer i jord

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kapillær elektroforese med UV-deteksjon
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff
Triklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff
Tetraklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff
Pentaklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff
Heksaklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff
Heptaklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff
Oktaklornaftalen 0.1 mg/kg tørrstoff

Polyklorerte naftalener i jord

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Propylenglykol (PG) 1 mg/kg tørrstoff

Propylenglykol (PG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen 0.05 mg/kg tørrstoff
beta-Pinen 0.05 mg/kg tørrstoff
3-Karen 0.05 mg/kg tørrstoff
Limonen 0.05 mg/kg tørrstoff

Terpener (4 forbindelser) i jord, slam og sediment [OJ-29]

Analyseinfo

Pris: 3.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzotriazol 0.05 mg/kg tørrstoff
Tolyltriazol (5-metylbenzotriazol) 0.05 mg/kg tørrstoff
Alkyletoksilater 1 mg/kg tørrstoff
Petroleumsulfonater 100 mg/kg tørrstoff

Tilsetningsstoffer i avisningsvæske i jord [OJ-26]

Analyseinfo

Pris: 5.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg tørrstoff

Trietylenglykol (TEG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
vinylklorid 0.1 mg/kg tørrstoff

Vinylklorid i jord

Analyseinfo

Pris: 1.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diuron 0.01 mg/kg tørrstoff

Diuron i jord, slam og sediment

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: PI-MA-M 02-024: 2022-03
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glyfosat og AMPA 0.1 mg/kg tørrstoff

Glyfosat og AMPA i jord

Analyseinfo

Pris: 3.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Irgarol 0.01 mg/kg tørrstoff

Irgarol i jord, slam og sediment

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Sum av 3 tetraklorbensener 0.015 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 mg/kg tørrstoff
a-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
b-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg tørrstoff
d-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
e-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Dieldrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Endrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Isodrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Telodrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Heptaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
cis-Heptaklorepoksid 0.01 mg/kg tørrstoff
trans-Heptaklorepoksid 0.01 mg/kg tørrstoff
Trifluralin 0.01 mg/kg tørrstoff
Alaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Methoxychlor 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum av DDDs & DDTs & DDEs (M1) 0.03 mg/kg tørrstoff
a-Endosulfan 0.01 mg/kg tørrstoff
b-Endosulfan 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksakloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
Diklobenil 0.01 mg/kg tørrstoff
Dicofol 0.03 mg/kg tørrstoff
Quintozene & Pentakloroanaline 0.02 mg/kg tørrstoff
Tetradifon 0.01 mg/kg tørrstoff

Organoklorpesticider (OCP) i jord [OJ-3a]

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8081, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TCPP (Triklorisopropylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TCEP (Trikloretylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TBP (Tri-n-Butylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TDCP (Tri-(Diklorpropyl)-fosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TCrP (Trikresylfosfat) 500 µg/kg tørrstoff
TPhP (Trifenylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TIBP (Tri-isobutylfosft) 50 µg/kg tørrstoff
ToCrP (Tri-o-Kresylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TBEP (Tri-2-butoksyetyl-fosfat) 100 µg/kg tørrstoff
EHDPhP (2-etylheksyl-di-fenylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
DBPhP (Dibutylfenylfosfat) 100 µg/kg tørrstoff
DPhBP (Difenylbutylfosfat) 50 µg/kg tørrstoff
TEHP (Tri(2-etylheksyl)fosfat) 50 µg/kg tørrstoff

Organofosfor (tributylfosfat og trifenylfosfat) i jord [OJ-25D]

Analyseinfo

Pris: 5.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.05 mg/kg tørrstoff

Triklosan i jord

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
AOX 30 mg/kg tørrstoff

AOX i jord [AOX-J]

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EN 16166, DIN 38414 S-18
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) 20 mg/kg tørrstoff

Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode basert på ISO/TR 11046
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 1 mg/kg tørrstoff

EOX i jord

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8, DIN 38414-S17
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) 100 mg/kg

Fett/olje gravimetrisk i jord

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
DEHA (dietylhydroksylamin) 0.05 mg/kg tørrstoff

DEHA (dietylhydroksylamin) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylenglykol (DEG) 1.0 mg/kg tørrstoff

Dietylenglykol (DEG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
RDX 0.005 mg/kg tørrstoff
HMX 0.005 mg/kg tørrstoff
Etylenglykoldinitrat (EGDN) 0.05 mg/kg tørrstoff
Dietylenglykolnitrat (DEGN) 0.05 mg/kg tørrstoff
Nitroglycerin 0.05 mg/kg tørrstoff
Nitropenta 0.05 mg/kg tørrstoff
Hexyl 0.05 mg/kg tørrstoff
Tetryl 0.05 mg/kg tørrstoff
1,3-Dinitrobenzen 0.005 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trinitrobenzen 0.005 mg/kg tørrstoff
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: eksplosivrester i jord [OJ-27C]

Analyseinfo

Pris: 3.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN ISO 11916-1: 2014-11
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,3-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
3,4-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: nitrotoluener i jord [OJ-27A]

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Difenylamin mg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
1,3-Dinitrobenzen mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2,3-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
3,4-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2.4.6-Trinitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Amino-2,6-dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2-Nitrodifenylamin mg/kg tørrstoff
2-Amino-4-6-dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Nitrodifenylamin mg/kg tørrstoff
1,4-Dinitrobensoen mg/kg tørrstoff
1,2-Dinitrobensoen mg/kg tørrstoff
1,5-Dinitronaftalin mg/kg tørrstoff
1,8-Dinitronaftalin mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: nitroaromater i jord [OJ-27]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 mg/kg tørrstoff
RDX 0.1 mg/kg tørrstoff
HMX 0.1 mg/kg tørrstoff

Eksplosiver: RDX, HMX, TNT i jord [OJ-27B]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

Flyktige forbindelser, GC-MS screening i jord [OJ-13a]

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.50 mg/kg tørrstoff

Formaldehyd i jord

Analyseinfo

Pris: 7.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, spektrofotometri på eluat, tilbakekalkulering til tørrstoff
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 1 mg/kg tørrstoff
Dietylenglykol (DEG) 1 mg/kg tørrstoff
Trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg tørrstoff
Propylenglykol (PG) 1 mg/kg tørrstoff

Glykoler i jord (MEG, DEG, TEG, PG)

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
monoklorbenzen 1 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 1 0.030 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 2 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,3,4-tetraklorbenzen 2 0.010 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 2 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 2 0.010 mg/kg tørrstoff

Klorbensener i jord [OJ-8]

Analyseinfo

Pris: 2.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Gruppe 1: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Gruppe 2: EPA 8081
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Gruppe 1
2 Gruppe 2
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.003 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.02 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.1 mg/kg tørrstoff

Klorerte alifater/løsemidler i jord [OJ-6]

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 0.050 mg/kg tørrstoff
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.050 mg/kg tørrstoff

Klorparafiner (SCCP/MCCP) i jord [OJ-32]

Analyseinfo

Pris: 4.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Klorfenoler i jord [OJ-7]

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 25%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
1-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
Bifenyl 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(e)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.05 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.05 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.05 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.05 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff

Kreosotforbindelser i jord, pakke A [OJ-24a]

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Lab: GBA

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
1-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
Bifenyl 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(e)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.05 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.05 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.05 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.05 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
Fenol mg/kg tørrstoff
o-kresol mg/kg tørrstoff
m-kresol mg/kg tørrstoff
p-kresol mg/kg tørrstoff
Dibenzofuran 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Kinolin 1 0.05 mg/kg tørrstoff
iso-Kinolin 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzotiofen 1 0.05 mg/kg tørrstoff

Kreosotforbindelser i jord, pakke B [OJ-24b]

Analyseinfo

Pris: 4.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 1 mg/kg tørrstoff

MEG (monoetylenglykol) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.05 ng/g TS

Metyl kvikksølv i jord, slam og sediment [OJ-19e]

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Oktaklorstyren 0.5 µg/kg tørrstoff

Oktaklorstyren i jord

Analyseinfo

Pris: 2.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser (10 forb lav LOQ TBT) i jord [OJ-19AQ]

Analyseinfo

Pris: 4.780 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 0.2 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser, TBT (lav LOR) i jord, slam og sediment [OJ-19A1Q]

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 0.2 µg/kg tørrstoff

Tinnorganiske forbindelser, tre komponenter, lav LOQ TBT i jord [OJ-19A3Q]

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7,0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10,0 mg/kg tørrstoff

Olje, THC>C5-C40 og alifater >C5-C35 i jord

Analyseinfo

Pris: 1.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: THC: GC/FID, med unntak av fraksjon >C5-C6: GC/MS/SIM. Alifater: GC-FID/GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 52 1 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 101 1 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 118 1 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 138 1 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 153 1 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 180 1 0.5 µg/kg tørrstoff
sum PCB-7 4 µg/kg tørrstoff

PCB-7 i sediment iht. M-608 og 02:2018 [OJ-2 SEDIMENTER]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS/SIM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 0.05 mg/kg tørrstoff
Se(VI) 0.3 mg/kg tørrstoff

Selenspesiering i jord, slam eller sediment [OJ-19F]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: LC-HG-ICPMF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 10 µg/l
Se(VI) 50 µg/l

Selenspesiering i vann [OV-19F]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.010 mg/kg tørrstoff

PAH-16 i tørt materiale/jord [OJ-1]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Reflab 4:2008
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 mg/kg tørrstoff

Olje, THC >C10-C40 i jord [OJ-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10.0 mg/kg tørrstoff

Alifater >C5-C35 i jord [OJ-20g]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 mg/kg tørrstoff

Olje, THC >C5-C40 i jord [OJ-20g]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: REFLAB 1 2010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akrylamid 10 µg/kg tørrstoff

Akrylamid i jord

Analyseinfo

Pris: 2.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Rilsanpose
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.01 mg/kg tørrstoff

BTEX, monosykliske aromater i tørt materiale/jord [OJ-5]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 20 mg/kg tørrstoff

Totalt ekstraherbare stoffer i jord

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylparaben 0,010 mg/kg tørrstoff

Metylparaben i jord

Analyseinfo

Pris: 2.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MSD
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 0.0035 mg/kg tørrstoff

PCB-7 tørt materiale/jord [OJ-2]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DS/EN 17322: 2020, mod
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Musk amberette 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk xylene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk moskene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk tibetene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk ketone 1.0 µg/kg tørrstoff
Cashmerane 1.0 µg/kg tørrstoff
Celestolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Phantolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Galaxolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Tonalide 1.0 µg/kg tørrstoff
Versalide 1.0 µg/kg tørrstoff

Muskforbindelser i jord

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dodecylfenol 1000 µg/kg

Dodecylfenol i jord

Analyseinfo

Pris: 4.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: ISO 18857-2
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 5 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.5 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.5 µg/kg tørrstoff
Sum 12 PFAS 3 µg/kg tørrstoff
Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS) 2.5 µg/kg tørrstoff
9-klorheksadekafluor-3-oksanonan-1-sulfonsyre (9Cl-PF3ONS) 0.5 µg/kg tørrstoff
11-kloreikosafluor-3-oksaundekan-1-sulfonsyre (11Cl-PF3OUdS) 0.5 µg/kg tørrstoff
4,8-dioksa-3H-perfluorononansyre (DONA) 0.5 µg/kg tørrstoff
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propansyre (HFPO-DA) 2.5 µg/kg tørrstoff
2H,2H,3H,3H-perfluordekansyre (FHpPA) 5 µg/kg tørrstoff
2H,2H-perfluordekansyre (H2PFDA) 5 µg/kg tørrstoff
2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnDA) 5 µg/kg tørrstoff

PFAS-45 Perfluorerte forbindelser i jord [OJ-34]

Analyseinfo

Pris: 3.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff %
Naftalen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaftylen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaften 10 µg/kg tørrstoff
Fluoren 10 µg/kg tørrstoff
Fenantren 10 µg/kg tørrstoff
Antracen 4 µg/kg tørrstoff
Fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Pyren 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Krysen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 10 µg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 10 µg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 10 µg/kg tørrstoff
sum PAH-16 10 µg/kg tørrstoff

PAH-16 i sediment µg/kg TS iht. M-608 og 02:2018

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 209 0,5 µg/kg

PCB 209 i sediment

Analyseinfo

Pris: 1.720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS, ISO 10382
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11 0.005 mg/kg tørrstoff
KFK 12 0.01 mg/kg tørrstoff
KFK 113 0.005 mg/kg tørrstoff

Freoner (KFK) i jord - KFK (R11, -12, -113)

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: ISO 10301 (F4)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
pentaklorfenol 0.005 mg/kg tørrstoff

Pentaklorfenol - GCMS i jord

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff

PFAS-2 Perfluorerte forbindelser i jord, lav LOR iht. M-608 og 02:2018

Analyseinfo

Pris: 3.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DIN 38414-14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
tert-Butyl alkohol 0.8 mg/kg tørrstoff
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff
ETBE (Etyl-tert-butyl eter) 0.05 mg/kg tørrstoff
TAME (tert-Amyl Metyl Eter) 0.05 mg/kg tørrstoff

MTBE, TBA, ETBE og TAME ved GCMS i jord

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-HBCD µg/kg tørrstoff
beta-HBCD µg/kg tørrstoff
gamma-HBCD µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) µg/kg tørrstoff

Alfa, beta og gamma -HBCD (Bromerte flammehemmere) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Glass
Metode: internal method
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.05 mg/kg
Acenaftylen 0.05 mg/kg
Acenaften 0.05 mg/kg
Fluoren 0.05 mg/kg
Fenantren 0.05 mg/kg
Antracen 0.05 mg/kg
Fluoranten 0.05 mg/kg
Pyren 0.05 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg
Krysen 0.05 mg/kg
Benzo(b)fluoranten mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
C1-naftalen 0.05 mg/kg
C2-naftalen 0.05 mg/kg
C3-naftalen 0.05 mg/kg
C1-fenantren/antracen 0.05 mg/kg
C2-fenantren/antracen 0.05 mg/kg
Dibenzotiofen 0.05 mg/kg
C1-dibenzotiofen 0.05 mg/kg
C2-dibenzotiofen 0.05 mg/kg
C3-dibenzotiofen 0.05 mg/kg

PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i sedimenter

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NPD er ikke akkreditert
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etanol 1 mg/kg tørrstoff

Etanol i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dekloran pluss 50 mg/kg

Dekloran pluss i materiale

Analyseinfo

Pris: 3.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: ISO 22032
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
monoklorbenzen mg/kg
1,2-diklorbenzen mg/kg
1,3-diklorbenzen mg/kg
1,4-diklorbenzen mg/kg
1,2,3-triklorbenzen mg/kg
1,2,4-triklorbenzen mg/kg
1,3,5-triklorbenzen mg/kg
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen mg/kg
1,2,3,4-tetraklorbenzen mg/kg
Pentaklorbenzen mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) mg/kg

Klorbensener i bygningsmateriale [OG-8]

Analyseinfo

Pris: 2.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS; DIN ISO 10382: 2003-05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
GenX 2.5 µg/kg tørrstoff
Sum 12 PFAS µg/kg tørrstoff

PFAS-12, Perfluorerte forbindelser (PFC) i jord, Prioritetslista til Miljødirektoratet

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414-14
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Prøver inneholdende olje er ikke egnet for analyse

Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
GenX 2.5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Metylperfluorooctan sulfonamidoetanol (MeFOSE) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Etylperfluorooctan sulfonamidoetanol (EtFOSE) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFAS, Sum 16 (M1) µg/kg tørrstoff
PFAS, Sum 16 µg/kg tørrstoff

PFAS-16, Perfluorerte forbindelser (PFC) i jord, Prioritetslista til Miljødirektoratet

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414-14
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Prøver inneholdende olje er ikke egnet for analyse

Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Humusrensing
Fraksjon >C5-C6 1 2.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 2 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 2 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 2 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 3 35 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 2 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C35 (sum) 3 20 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 4 25 mg/kg tørrstoff

Olje, TPH >C5-C40 i jord, florisilrens [OJ-20g]

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: REFLAB 1 2010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 Måleusikkerhet (MU) 20 %
2 Måleusikkerhet (MU) 30 %
3 Parameteren er ikke akkreditert
Måleusikkerhet (MU) 30 %

4 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
1- (3.4-Dichlorophenyl) urea (DCPU) 0.01 mg/kg tørrstoff
2-amino-N-(isopropyl)benzamid 0.01 mg/kg tørrstoff
2-klor-2,6-dietylacetanilid 0.01 mg/kg tørrstoff
Acetamiprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Acetoklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Aklonifen 0.01 mg/kg tørrstoff
Alaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg tørrstoff
Ametryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Amidosulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Atraton 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-desethyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-desisopropyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Azaconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Azinphos-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Azoxystrobin 0.01 mg/kg tørrstoff
BAM 0.01 mg/kg tørrstoff
BDMC 0.01 mg/kg tørrstoff
Benalaxyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Bentazon metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Bifenox 0.01 mg/kg tørrstoff
Bitertanol 0.02 mg/kg tørrstoff
Boscalid 0.01 mg/kg tørrstoff
Bromacil 0.01 mg/kg tørrstoff
Bromophos-ethyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Buprofezin 0.01 mg/kg tørrstoff
Cadusafos 0.01 mg/kg tørrstoff
Karbaryl 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbendazim 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbofuran 0.01 mg/kg tørrstoff
Karbofuran-3-hydroksy 0.01 mg/kg tørrstoff
Carboxin 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorbromuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorfenvinfos 0.01 mg/kg tørrstoff
Kloridazon 0.01 mg/kg tørrstoff
Kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Chlorotoluron 0.01 mg/kg tørrstoff
Chlorotoluron-desmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Chloroxuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Chlorpropham 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorpyrifos 0.01 mg/kg tørrstoff
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorsulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Clodinafop 0.01 mg/kg tørrstoff
Clofentazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Klomazone 0.01 mg/kg tørrstoff
Clomeprop 0.01 mg/kg tørrstoff
Clopyralid 0.01 mg/kg tørrstoff
Clothianidin 0.01 mg/kg tørrstoff
Coumaphos 0.01 mg/kg tørrstoff
Krimidin 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyanazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Irgarol 0.001 mg/kg tørrstoff
Cymoxanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyproconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyprodinil 0.01 mg/kg tørrstoff
Desmetryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Diazinon 0.01 mg/kg tørrstoff
Dichlofenthion 0.01 mg/kg tørrstoff
Diklormid 0.01 mg/kg tørrstoff
Dichlorvos 0.01 mg/kg tørrstoff
Dicrotophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Difenacoum 0.01 mg/kg tørrstoff
Difenoconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Difenoksuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Diflubenzuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Diflufenican 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimefuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimetaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimethenamid 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimethoate 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimethomorph 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimetylaminosulfanilid 0.01 mg/kg tørrstoff
Diuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Diuron desmethyl (DCPMU) 0.01 mg/kg tørrstoff
Epoxiconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
EPTC 0.01 mg/kg tørrstoff
Ethion 0.01 mg/kg tørrstoff
Ethofumesate 0.01 mg/kg tørrstoff
Ethoprophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Famoxadone 0.01 mg/kg tørrstoff
Famfur 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenamifos 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenarimol 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenhexamid 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenothiocarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenoksaprop 0.1 mg/kg tørrstoff
Fenoxycarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenpropidin 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenpropimorph 0.01 mg/kg tørrstoff
Fensulfothion 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Fipronil 0.01 mg/kg tørrstoff
Florasulam 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluazifop 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluazifop-P-butyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluquinconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Flusilazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Flutolanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Fonofos 0.01 mg/kg tørrstoff
Foramsulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Fosthiazate 0.01 mg/kg tørrstoff
Furalaxyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Haloxyfop 0.01 mg/kg tørrstoff
Hexaconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Hexazinon 0.01 mg/kg tørrstoff
Hexythiazox 0.01 mg/kg tørrstoff
Imazalil 0.01 mg/kg tørrstoff
Imazamethabenz-metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Imazamox 0.01 mg/kg tørrstoff
Imazapyr 0.01 mg/kg tørrstoff
Imazethapyr 0.01 mg/kg tørrstoff
Imidacloprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Indoxacarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Iprodione 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Kresoxim-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Lenacil 0.01 mg/kg tørrstoff
Linuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Malaoxon 0.01 mg/kg tørrstoff
Malathion 0.01 mg/kg tørrstoff
Mandipropamid 0.01 mg/kg tørrstoff
Mecarbam 0.01 mg/kg tørrstoff
Mefenpyr-dietyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Mesosulfuron-metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Metalaxyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Metamitron 0.01 mg/kg tørrstoff
Metazochlor 0.01 mg/kg tørrstoff
Metkonazol 0.01 mg/kg tørrstoff
Methabenzthiazuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Methamidophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Methidathion 0.01 mg/kg tørrstoff
Methiocarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Methomyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Methoxyfenozide 0.01 mg/kg tørrstoff
Metobromuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Metolaklor (isomers) 0.01 mg/kg tørrstoff
Metoxuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Metribuzin 0.01 mg/kg tørrstoff
Metribuzin- desamino 0.01 mg/kg tørrstoff
Metsulfuron-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Molinate 0.01 mg/kg tørrstoff
Monocrotophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Monolinuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Monuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Myclobutanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Napropamide 0.01 mg/kg tørrstoff
Naptalam 0.01 mg/kg tørrstoff
Neburon 0.01 mg/kg tørrstoff
Nicosulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Norflurazon 0.01 mg/kg tørrstoff
Nuarimol 0.01 mg/kg tørrstoff
Omethoate 0.01 mg/kg tørrstoff
Oxadixyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Oxamyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Paclobutrazol 0.01 mg/kg tørrstoff
Paraokson-etyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Paraokson-metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Parathion-ethyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Penconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Penconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Pencycuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Phorate 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosalone 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosmet 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosphamidon 0.01 mg/kg tørrstoff
Picoksystrobin 0.01 mg/kg tørrstoff
Pirimicarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Pirimiphos-ethyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Primisulfuron-metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Prochloraz 0.01 mg/kg tørrstoff
Prodiamine 0.01 mg/kg tørrstoff
Profenophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Prometon 0.01 mg/kg tørrstoff
Prometryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Propachlor 0.01 mg/kg tørrstoff
Propamocarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Propanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Propaquizafop 0.01 mg/kg tørrstoff
Propazin 0.01 mg/kg tørrstoff
Propham 0.01 mg/kg tørrstoff
Propiconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Propoxur 0.01 mg/kg tørrstoff
Propyzamide 0.01 mg/kg tørrstoff
Prosulfocarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyraclostrobin 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyrimethanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyriproxifen 0.01 mg/kg tørrstoff
Kvinalfos 0.01 mg/kg tørrstoff
Quinclorac 0.01 mg/kg tørrstoff
Quinmerac 0.01 mg/kg tørrstoff
Quinoxyfen 0.01 mg/kg tørrstoff
Quizalofop 0.01 mg/kg tørrstoff
Rimsulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Sebutylazin 0.01 mg/kg tørrstoff
Sethoxydim 0.01 mg/kg tørrstoff
Simazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Simazine-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Simetryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Spiroxamine 0.01 mg/kg tørrstoff
Tebuconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Tebufenpyrad 0.01 mg/kg tørrstoff
Tebuthiuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Teflubenzuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbuthylazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutylazin-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiacloprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiamethoxam 0.01 mg/kg tørrstoff
Tifensulfuron-metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiobencarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiophanate-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Triadimefon 0.01 mg/kg tørrstoff
Triadimenol 0.01 mg/kg tørrstoff
Tri-allate 0.01 mg/kg tørrstoff
Triasulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Triazophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Tribenuron-metyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Trietazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Trifloxystrobin 0.01 mg/kg tørrstoff
Trifloxystrobin-natrium 0.01 mg/kg tørrstoff
Triflumuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Triflusulfuron-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Triticonazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Zoxamide 0.01 mg/kg tørrstoff

Pesticidpakke (stor) i jord, slam og sediment, LCMS [OJ-3c]

Analyseinfo

Pris: 3.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: CSN EN 15637, US EPA 1694
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Perklorat av LCMS

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Metode: US EPA 6850
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ