Packages: 122
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff

OJ-20c, Olje, THC med GC-FID > C10-C40 i tørt materiale/jord

Analyseinfo

Pris: 750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff

OJ-20g, Olje, THC-screening, > C5-C35 i jord

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tolkning bestilles som tilleggstjeneste til en av oljeanalysene

Oljetype fra kromatogram, tolkning

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff

Olje total, med GC-FID i jord (> C10-C40, uten opprensing)

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 20 mg/kg tørrstoff

OJ-21 alifater, alifater i jord etter SPIMFAB >C5-C35

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, SPIMFAB (GC-MS)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.050 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff

OJ-5, BTEX, monosykliske aromater i tørt materiale/jord

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.025 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.025 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
2-Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
3/4 -Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Styren 0.025 mg/kg tørrstoff

OJ-5+C3, BTEX+C3-aromater i jord

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff

MTBE i jord

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.010 mg/kg tørrstoff

OJ-1, PAH-16 i tørt materiale/jord iht US EPA 8270

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8270, ISO 18287
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaften 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fenantren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Krysen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 0.050 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 1 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 1 mg/kg tørrstoff
C1-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C3-naftalen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C1-fenantren/antracen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-fenantren/antracen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C1-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C2-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff
C3-dibenzotiofen 2 0.050 mg/kg tørrstoff

OJ-1+NPD, PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: PAH: ISO 18287, NPD: intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 19,20%
2 NPD er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.0030 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.0030 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.0030 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.0030 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.0030 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.0030 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.0030 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 0.0105 mg/kg tørrstoff

OJ-1+OJ-2, PAH-16 + PCB-7 i jord

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: PAH: EPA 8270, ISO 18287. PCB: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.050 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.050 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.050 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzo(a)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Benzo(e)fluoren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ae)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ai)pyren 0.050 mg/kg tørrstoff

OJ-1 PAH-22 i jord

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Analyse av Benso(a)fluoren, Benso(b)fluoren, Dibenso(ae)pyren, Dibenso(ah)pyren og Dibenso(ai)pyren er ikke akkreditert
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.002 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.002 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff

OJ-2, PCB-7 tørt materiale/jord

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34b, Perfluorerte komponenter, PFOS og PFOA i jord

Analyseinfo

Pris: 1.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 1 0.003 mg/kg tørrstoff

OJ-34b tillegg PFOSA i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ

1 Bestilles som tillegg til pakke OJ-34B
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.003 mg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.003 mg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34a, Perfluorerte komponenter, PFOS, PFOSA og 13 andre i jord

Analyseinfo

Pris: 2.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 1 10 µg/kg tørrstoff
8:2 FTOH (Fluortelomeralkohol) 1 10 µg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34e, Perfluorerte forbindelser i jord (iht Miljødirektoratets liste for vann)

Analyseinfo

Pris: 2.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414, unntatt der det er note
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Prøver inneholdende olje er ikke egnet for analyse

Lab: GBA

1 Intern analysemetode
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff

OJ-19a, Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl TBT) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff

OJ-19a3, Tinnorganiske forbindelser (3 forbindelser: TBT, DBT, MBT) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff

OJ-19a1 kun TBT jord

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As(III) 0.01 mg/kg tørrstoff
As(V) 0.04 mg/kg tørrstoff
MMA (monometylarsonat) 0.01 mg/kg tørrstoff
DMA (dimetylarsinat) 0.02 mg/kg tørrstoff

OJ-19d, Arsen-uorganisk i jord (As3, As5, DMA, MMA) , arsenspesiering

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, IC-ICP-SFMS etter hydridgenerering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylbly 1.0 µg/kg tørrstoff
Trietylbly 1.0 µg/kg tørrstoff
Tetraetylbly 1.0 µg/kg tørrstoff

OJ-19b, Blyorganiske forbindelser i jord

Analyseinfo

Pris: 6.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-AED etter derivasjon med Natriumtetrapropylborat
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.10 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Etylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff

OJ-18a, 14 alkylfenoler i jord

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 22%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-Etylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.1-0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Butylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-iso-Propyl-3-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-iso-propylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2-t-Butyl-4-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Butyl-2-metylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,5-Di-iso-propylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Butylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2-t-Butyl-4-etylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Pentylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
6-t-Butyl-2.4-dimetylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
2,4-Di-s-butylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Dimet-4-fen(11diMeProp)fenol+ 4(1Et1MeProp)2Me-fenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Heksylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-t-butylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2-Metyl-4-t-oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
2,6-Di-t-butyl-2-metylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Heptylfenol -0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Oktylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff
4-n-Nonylfenol 0.001-0.5 mg/kg tørrstoff

OJ-18f, 33 Alkylfenoler i jord, utvidert liste (33 forbindelser)

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.1 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.1 mg/kg tørrstoff
m/p-Kresol 0.1 mg/kg tørrstoff

OJ-18b, Fenol og kresoler i jord

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8081, EPA 3500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff

OJ-18d, Nonylfenol og nonylfenol etoksilater i jord

Analyseinfo

Pris: 1.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 14,80%
2 Måleusikkerhet (MU) 25 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
Iso-nonylfenol (tekn) 1 0.010 mg/kg tørrstoff

OJ-18c, Nonylfenol og oktylfenol i jord

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Måleusikkerhet 14,80%
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 1 0.0010 mg/kg tørrstoff
Iso-nonylfenol (tekn) 1 0.010 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol monoetoksilat (NP1EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Nonylfenol dietoksilat (NP2EO) 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP1EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP2EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff
OP3EO 2 0.10 mg/kg tørrstoff

OJ-18e, Nonylfenol, oktylfenol og etoksilater i jord

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 14,80%
2 Måleusikkerhet (MU) 25 %
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Dietylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-propylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-butylftalat (DBP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-isobutylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-pentylftalat (DPP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-n-oktylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.80 mg/kg tørrstoff
Butylbenzylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff
Di-sykloheksylftalat 0.80 mg/kg tørrstoff

OJ-4, Ftalater i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.8 mg/kg tørrstoff

DEHP (di-(2-etylheksyl)ftalat) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PentaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
HeksaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
HeptaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
OktaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
NonaBDE 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 0.5-50 µg/kg tørrstoff

OJ-25a, Bromerte flammehemmere (BFH) i jord standard

Analyseinfo

Pris: 5.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrense varierer, ta kontakt for nærmere beskrivelse
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 0.10 µg/kg tørrstoff
PBDE-138 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-153 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-154 0.20 µg/kg tørrstoff
PBDE-183 0.20 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 5.0 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 2.0 µg/kg tørrstoff
Dimetylert TBBPA (m-TBBPA) 1.0 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 5.0 µg/kg tørrstoff
Tribromanisol (TBA) 1.0 µg/kg tørrstoff
PBB-15 0.50 µg/kg tørrstoff
PBB-49 0.20 µg/kg tørrstoff
PBB-52 0.20 µg/kg tørrstoff

OJ-25b, Bromerte flammehemmere (BFH) i jord ihht SFT-rapport

Analyseinfo

Pris: 7.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 22032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A 0,01 mg/kg tørrstoff

Bisfenol-A i jord

Analyseinfo

Pris: 1.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff

OJ-22, Dioksiner (PCDD/F) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1613
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkeltparametere 30%, for sum WHO-TEQ 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:

OJ-22+OJ-2b, Dioksiner (PCDD/F)+dioksinlignende PCB i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Dioksiner/Furaner: EPA 1613, PCB: EPA 1668, mod
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 ng/kg tørrstoff
PCB 81 1 ng/kg tørrstoff
PCB 105 1 ng/kg tørrstoff
PCB 114 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 123 1 ng/kg tørrstoff
PCB 126 1 ng/kg tørrstoff
PCB 156 1 ng/kg tørrstoff
PCB 157 1 ng/kg tørrstoff
PCB 167 1 ng/kg tørrstoff
PCB 169 1 ng/kg tørrstoff
PCB 189 1 ng/kg tørrstoff
PCB 28 1 ng/kg tørrstoff
PCB 52 1 ng/kg tørrstoff
PCB 101 1 ng/kg tørrstoff
PCB 118 1 ng/kg tørrstoff
PCB 138 1 ng/kg tørrstoff
PCB 153 1 ng/kg tørrstoff
PCB 180 1 ng/kg tørrstoff
sum PCB-7 1 ng/kg tørrstoff
pH 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 1 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 1 ng/kg tørrstoff
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" 1 ng/kg tørrstoff
Sum WHO-TEQ "Upperbound" 1 ng/kg tørrstoff

OJ-22+OJ-2b+OJ-2a, Dioksiner (PCDD/F)+dioksinlignende PCB+PCB-7 i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Dioksiner/Furaner: EPA 1613, PCB: EPA 1668, mod
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 1 µg/kg tørrstoff
PCB 81 1 µg/kg tørrstoff
PCB 118 1 µg/kg tørrstoff
PCB 105 1 µg/kg tørrstoff
PCB 114 1 µg/kg tørrstoff
PCB 123 1 µg/kg tørrstoff
PCB 126 1 µg/kg tørrstoff
PCB 156 1 µg/kg tørrstoff
PCB 157 1 µg/kg tørrstoff
PCB 167 1 µg/kg tørrstoff
PCB 169 1 µg/kg tørrstoff
PCB 189 1 µg/kg tørrstoff
Sum PCB (WHO/TEQ)

OJ-2b, Dioksinlignende PCB (PCB-WHO) i jord [OJ-2b]

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av semi-flyktige komponenter

OJ-12a, Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i jord

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klormetan 1.0 mg/kg tørrstoff
Brommetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.800 mg/kg tørrstoff
Bromklormetan 0.20 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.030 mg/kg tørrstoff
Tribrommetan (bromoform) 0.040 mg/kg tørrstoff
Bromdiklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Dibromklormetan 0.020 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.010 mg/kg tørrstoff
Triklorfluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Diklordifluormetan 0.10 mg/kg tørrstoff
Kloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.040 mg/kg tørrstoff
1,1,1,2-Tetrakloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2,2-Tetrakloretan 0.100 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
2,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.10 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
1,1-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
cis-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
trans-1,3-Diklor-1-propen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Triklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-Dibrom-3-klorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.10 mg/kg tørrstoff
2-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
4-Klortoluen 0.10 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Brombenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.030 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.100 mg/kg tørrstoff
Styren 0.040 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.20 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.10 mg/kg tørrstoff
1,2,4-Trimetylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
n-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
sek-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
tert-Butylbenzen 0.10 mg/kg tørrstoff
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.10 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff

OJ-14a, VOC-EPA, Flyktige organiske forbindelser (59 forb.) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Etylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Propylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Isopropylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
Isobutylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
sek-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
tert-Butylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
n-Pentylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff
iso-Pentylacetat 0.5 mg/kg tørrstoff

OJ-11, Acetater i jord

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Glasset må toppfylles
Anmerkninger: Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01-0.2 mg/kg
Toluen 0.01-0.2 mg/kg
m/p-Xylen 0.01-0.2 mg/kg
o-Xylen 0.01-0.2 mg/kg
Styren 0.01-0.2 mg/kg
Isopropylbenzen (kumen) 0.01-0.2 mg/kg
n-Propylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 0.01-0.2 mg/kg
tert-Butylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
1,2,4-Trimetylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
sek-Butylbenzen 0.01-0.2 mg/kg
p-Isopropyltoluen (p-cymen) 0.01-0.2 mg/kg
n-Butylbenzen 0.01-0.2 mg/kg

OJ-17, Alkylbensener i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metansyre (Maursyre) 7.50 mg/kg
Eddiksyre (Etansyre) 7.50 mg/kg
Propansyre 7.50 mg/kg
Butansyre (Smørsyre) 7.50 mg/kg
Pentansyre 7.50 mg/kg
Isopentansyre 7.50 mg/kg
Heksansyre 15 mg/kg
2-hydroksypropansyre (Melkesyre) 7.50 mg/kg

Organiske syrer i jord

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kapillær elektroforese med UV-deteksjon
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Triklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Tetraklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Pentaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Heksaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Heptaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff
Oktaklornaftalen 1-10 µg/kg tørrstoff

Polyklorerte naftalener i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Propylenglykol (PG) 1 mg/kg tørrstoff

Propylenglykol (PG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Pinen 0.05 mg/kg tørrstoff
beta-Pinen 0.05 mg/kg tørrstoff
3-Karen 0.05 mg/kg tørrstoff
Limonen 0.05 mg/kg tørrstoff

OJ-29, Terpener i jord

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzotriazol 0.05 mg/kg tørrstoff
Tolyltriazol (5-metylbenzotriazol) 0.05 mg/kg tørrstoff
Alkyletoksilater 1 mg/kg tørrstoff
Petroleumsulfonater 100 mg/kg tørrstoff

OJ-26, Tilsetningsstoffer i avisningsvæske i jord

Analyseinfo

Pris: 3.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg tørrstoff

Trietylenglykol (TEG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
vinylklorid 0.1 mg/kg tørrstoff

Vinylklorid i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diuron 0.010 mg/kg tørrstoff

Diuron i jord

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glyfosat og AMPA 0.1 mg/kg tørrstoff

Glyfosat og AMPA i jord

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, LC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Irgarol 0.010 mg/kg tørrstoff

Irgarol i jord

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pentaklorbenzen 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.0050 mg/kg tørrstoff
a-HCH 0.010 mg/kg tørrstoff
b-HCH 0.010 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.010 mg/kg tørrstoff
Aldrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Dieldrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Endrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Isodrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Telodrin 0.010 mg/kg tørrstoff
Heptaklor 0.010 mg/kg tørrstoff
cis-Heptaklorepoksid 0.010 mg/kg tørrstoff
trans-Heptaklorepoksid 0.010 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.010 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.010 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.010 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.010 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.010 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.010 mg/kg tørrstoff
a-Endosulfan 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbutadien (HCB) 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksakloretan 0.010 mg/kg tørrstoff

OJ-3a, Klorerte pesticider plantevernmidler i jord

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8081
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogenpesticider (triaziner) 0.01-0.1 mg/kg
Organiske fosforpesticider 0.01-0.1 mg/kg
Karbamater 0.01-0.1 mg/kg
Pyretroider 0.01-0.1 mg/kg
Konazoler 0.01-0.1 mg/kg
Anilider 0.01-0.1 mg/kg
Øvrige pesticider 0.01-0.1 mg/kg

OJ-3b, Pesticider plantevernmidler (kontrollpakke) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Anmerkninger: LOR gjelder per pesticid
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,4-D 0.05 mg/kg tørrstoff
MCPA 0.05 mg/kg tørrstoff
MCPP (mekoprop) 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4,5-T 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-DP (dikloprop) 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4,5-TP 0.05 mg/kg tørrstoff
MCPB 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-DB 0.05 mg/kg tørrstoff

OJ-9a, Fenoksisyrer i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
TCPP (Triklorisopropylfosfat) µg/kg tørrstoff
TCEP (Trikloretylfosfat) µg/kg tørrstoff
TBP (Tri-n-Butylfosfat) µg/kg tørrstoff
TDCP (Tri-(Diklorpropyl)-fosfat) µg/kg tørrstoff
TCrP (Trikresylfosfat) µg/kg tørrstoff
TPhP (Trifenylfosfat) µg/kg tørrstoff
TIBP (Tri-isobutylfosft) µg/kg tørrstoff
ToCrP (Tri-o-Kresylfosfat) µg/kg tørrstoff
TBEP (Tri-2-butoksyetyl-fosfat) µg/kg tørrstoff
EHDPhP (2-etylheksyl-di-fenylfosfat) µg/kg tørrstoff
DBPhP (Dibutylfenylfosfat) µg/kg tørrstoff
DPhBP (Difenylbutylfosfat) µg/kg tørrstoff
TEHP (Tri(2-etylheksyl)fosfat) µg/kg tørrstoff

OJ-25D, Organofosfor (tributylfosfat og trifenylfosfat) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.05 mg/kg tørrstoff

Triklosan i jord

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
AOX 30 mg/kg tørrstoff

AOX i jord

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EN 16166, DIN 38414 S-18
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) 20 mg/kg tørrstoff

Ekstraherbare forbindelser (totalt fettinnhold) i jord

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode basert på ISO/TR 11046
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX 1 mg/kg tørrstoff

EOX i jord

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38409-H8, DIN 38414-S17
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) 100 mg/kg

Fett/olje (gravimetrisk etter NS 4752) i jord

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: NS 4752
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
DEHA (dietylhydroksylamin) 0.05 mg/kg tørrstoff

DEHA (dietylhydroksylamin) i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dietylenglykol (DEG) 1.0 mg/kg tørrstoff

Dietylenglykol (DEG) i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
RDX 0.005 mg/kg tørrstoff
HMX 0.005 mg/kg tørrstoff
Etylenglykoldinitrat (EGDN) 0.05 mg/kg tørrstoff
Dietylenglykolnitrat (DEGN) 0.05 mg/kg tørrstoff
Nitroglycerin 0.05 mg/kg tørrstoff
Nitropenta 0.05 mg/kg tørrstoff
Hexyl 0.05 mg/kg tørrstoff
Tetryl 0.05 mg/kg tørrstoff
1,3-Dinitrobenzen 0.005 mg/kg tørrstoff
1,3,5-Trinitrobenzen 0.005 mg/kg tørrstoff
2-Amino-4-6-dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff
4-Amino-2,6-dinitrotoluen 0.005 mg/kg tørrstoff

OJ-27c, Eksplosiver: eksplosivrester i jord

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,3-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
3,4-Dinitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen 0.05 mg/kg tørrstoff

OJ-27a, Eksplosiver: nitrotoluener i jord

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Difenylamin mg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) mg/kg tørrstoff
2-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
3-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Nitrotoluen mg/kg tørrstoff
1,3-Dinitrobenzen mg/kg tørrstoff
2,6-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2,3-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2,4-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
3,4-Dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2.4.6-Trinitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Amino-2,6-dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
2-Nitrodifenylamin mg/kg tørrstoff
2-Amino-4-6-dinitrotoluen mg/kg tørrstoff
4-Nitrodifenylamin mg/kg tørrstoff
1,4-Dinitrobensoen mg/kg tørrstoff
1,2-Dinitrobensoen mg/kg tørrstoff
1,5-Dinitronaftalin mg/kg tørrstoff
1,8-Dinitronaftalin mg/kg tørrstoff

OJ-27, Eksplosiver: nitroaromater i jord

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2.4.6-Trinitrotoluen 0.1 mg/kg tørrstoff
RDX 0.1 mg/kg tørrstoff
HMX 0.1 mg/kg tørrstoff

OJ-27b, Eksplosiver: RDX, HMX, TNT i jord

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av flyktige komponenter

OJ-13a, Flyktige forbindelser, GC-MS screening i jord

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd 0.50 mg/kg tørrstoff

Formaldehyd i jord

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, spektrofotometri på eluat, tilbakekalkulering til tørrstoff
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 1 mg/kg tørrstoff
Dietylenglykol (DEG) 1 mg/kg tørrstoff
Trietylenglykol (TEG) 1 mg/kg tørrstoff
Propylenglykol (PG) 1 mg/kg tørrstoff

Glykoler i jord (MEG, DEG, TEG, PG)

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
monoklorbenzen 1 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 1 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 1 0.030 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 1 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 2 0.020 mg/kg tørrstoff
1,2,3,4-tetraklorbenzen 2 0.010 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 2 0.010 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 2 0.010 mg/kg tørrstoff

OJ-8, Klorbensener i jord

Analyseinfo

Pris: 1.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Gruppe 1: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Gruppe 2: EPA 8081
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Gruppe 1
2 Gruppe 2
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.080 mg/kg tørrstoff
1,1-Dikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.050 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.020 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.10 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.030 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.010 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.040 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.010 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.10 mg/kg tørrstoff

OJ-6, Klorerte alifater/løsemidler i jord

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 0.050 mg/kg tørrstoff
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.050 mg/kg tørrstoff

OJ-32, Klorparafiner (SCCP/MCCP) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.020 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

OJ-7, Klorfenoler i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 25%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PAH-16 0.05 mg/kg tørrstoff
1-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Metylnaftalen 0.05 mg/kg tørrstoff
Bifenyl 1 0.05 mg/kg tørrstoff

OJ-24a, Kreosotforbindelser i jord

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 18287, med unntak av Bifenyl: intern metode GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 19,20%
Lab: GBA

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
PAH-16 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 1 0.05 mg/kg tørrstoff
1-Metylnaftalen 1 0.05 mg/kg tørrstoff
2-Metylnaftalen 1 0.05 mg/kg tørrstoff
Bifenyl 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Fenol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
o-kresol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
m-kresol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
p-kresol 3 0.1 mg/kg tørrstoff
Dibenzofuran 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Kinolin 2 0.05 mg/kg tørrstoff
iso-Kinolin 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Karbazol 2 0.05 mg/kg tørrstoff
Dibenzotiofen 2 0.05 mg/kg tørrstoff

OJ-24b, Kreosotforbindelser i jord

Analyseinfo

Pris: 3.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Måleusikkerhet 19,20%
2 Parameteren er ikke akkreditert
3 Måleusikkerhet 22%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 1 mg/kg tørrstoff

MEG (monoetylenglykol) i jord

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.05 ng/g TS

OJ-19e Metylkvikksølv i jord

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Oktaklorstyren 0.5 µg/kg tørrstoff

Oktaklorstyren i jord

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff

OJ-19aQ, Tinnorganiske forbindelser (10 forb lav LOQ TBT) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff

OJ-19a1Q, Tinnorganiske forbindelser, kun TBT lav LOQ i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1,0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1,0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 0,2 µg/kg tørrstoff

OJ-19a3Q, Tinnorganiske forbindelser, tre komponenter, lav LOQ TBT

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7,0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10,0 mg/kg tørrstoff

OJ-20g-THC+ALIF, Totale hydrokarboner >C5-C40 og Alifater >C5-C35 i jord, slam eller sediment

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: THC: GC/FID, med unntak av fraksjon >C5-C6: GC/MS/SIM. Alifater: GC-FID/GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 52 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 101 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 118 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 138 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 153 1 0,5 µg/kg tørrstoff
PCB 180 1 0,5 µg/kg tørrstoff
sum PCB-7 4 µg/kg tørrstoff

OJ-2 sediment, PCB-7 i sediment

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS/SIM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 0.05 mg/kg tørrstoff
Se(VI) 0.3 mg/kg tørrstoff

OJ-19F Selenspesiering i jord, slam eller sediment

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 10 µg/l
Se(VI) 50 µg/l

OV-19F Selenspesiering i vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 7,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3,0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10,0 mg/kg tørrstoff

OJ-20g alifater > C5-C35 i jord

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFBA (Perfluorbutansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0,5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0,5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0,5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0,5 µg/kg tørrstoff

PFAS OJ-34a lavere LOQ, Perfluorerte komponenter, PFOS, PFOSA og 13 andre i jord

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 20 mg/kg tørrstoff

Fett totalt (totalt ekstraherbart) i jord

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Irgarol 0,020 µg/l

Irgarol i vann

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-35
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylparaben 0,010 mg/kg tørrstoff

Metylparaben i jord

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MSD
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Musk amberette 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk xylene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk moskene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk tibetene 1.0 µg/kg tørrstoff
Musk ketone 1.0 µg/kg tørrstoff
Cashmerane 1.0 µg/kg tørrstoff
Celestolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Phantolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Galaxolide 1.0 µg/kg tørrstoff
Tonalide 1.0 µg/kg tørrstoff
Versalide 1.0 µg/kg tørrstoff

Muskforbindelser i jord

Analyseinfo

Pris: 3.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, GC/MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dodecylfenol 100 µg/kg tørrstoff

Dodecylfenol i jord

Analyseinfo

Pris: 3.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 5 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSA (N-etylperfluor-1-oktansulfonamid) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Me FOSE (2-N-metylperfluoro-1-oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-Et FOSE (2-N-etylperfluoro oktansulfamido-etanol) 0.5 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.5 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.5 µg/kg tørrstoff

PFAS, 35 komponenter i jord, PFC-35

Analyseinfo

Pris: 2.950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Akkreditering: Ja